2 Chronicles 27:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
2568 [e]וְחָמֵ֤שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
years oldN-fs
3147 [e]יוֹתָ֣ם
yō-w-ṯām
Jotham [was]N-proper-ms
4427 [e]בְּמָלְכ֔וֹ
bə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
8337 [e]וְשֵׁשׁ־
wə-šêš-
and sixConj-w | Number-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵ֣ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And nameConj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
3388 [e]יְרוּשָׁ֖ה
yə-rū-šāh
[was] JerushahN-proper-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the daughterN-fsc
6659 [e]צָדֽוֹק׃
ṣā-ḏō-wq.
of ZadokN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 27:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ יֹותָ֣ם בְּמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְרוּשָׁ֖ה בַּת־צָדֹֽוק׃

דברי הימים ב 27:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת־צדוק׃

דברי הימים ב 27:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת־צדוק׃

דברי הימים ב 27:1 Hebrew Bible
בן עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת צדוק׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jotham was twenty-five years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem. And his mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.

King James Bible
Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His mother's name also was Jerushah, the daughter of Zadok.

Holman Christian Standard Bible
Jotham was 25 years old when he became king and reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name was Jerushah daughter of Zadok.
Treasury of Scripture Knowledge

Joatham

Links
2 Chronicles 27:12 Chronicles 27:1 NIV2 Chronicles 27:1 NLT2 Chronicles 27:1 ESV2 Chronicles 27:1 NASB2 Chronicles 27:1 KJV2 Chronicles 27:1 Bible Apps2 Chronicles 27:1 Biblia Paralela2 Chronicles 27:1 Chinese Bible2 Chronicles 27:1 French Bible2 Chronicles 27:1 German BibleBible Hub
2 Chronicles 26:23
Top of Page
Top of Page