2 Chronicles 3:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3671 [e]וְכַנְפֵי֙
wə-ḵan-p̄ê
And the wingsConj-w | N-fpc
3742 [e]הַכְּרוּבִ֔ים
hak-kə-rū-ḇîm,
of the cherubim [were]Art | N-mp
753 [e]אָרְכָּ֖ם
’ā-rə-kām
in [overall] lengthN-msc | 3mp
520 [e]אַמּ֣וֹת
’am-mō-wṯ
cubitsN-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֑ים
‘eś-rîm;
twentyNumber-cp
3671 [e]כְּנַ֨ף
kə-nap̄
wing [of the one cherub was]N-fsc
259 [e]הָאֶחָ֜ד
hā-’e-ḥāḏ
oneArt | Number-ms
520 [e]לְאַמּ֣וֹת
lə-’am-mō-wṯ
cubitsPrep-l | N-fp
2568 [e]חָמֵ֗שׁ
ḥā-mêš,
fiveNumber-fs
5060 [e]מַגַּ֙עַת֙
mag-ga-‘aṯ
touchingV-Hifil-Prtcpl-fs
7023 [e]לְקִ֣יר
lə-qîr
the wallPrep-l | N-msc
1004 [e]הַבַּ֔יִת
hab-ba-yiṯ,
of the roomArt | N-ms
3671 [e]וְהַכָּנָ֤ף
wə-hak-kā-nāp̄
and wing [was]Conj-w, Art | N-fs
312 [e]הָאַחֶ֙רֶת֙
hā-’a-ḥe-reṯ
the otherArt | Adj-fs
520 [e]אַמּ֣וֹת
’am-mō-wṯ
cubitsN-fp
2568 [e]חָמֵ֔שׁ
ḥā-mêš,
fiveNumber-fs
5060 [e]מַגִּ֕יעַ
mag-gî-a‘
touchingV-Hifil-Prtcpl-ms
3671 [e]לִכְנַ֖ף
liḵ-nap̄
the wingPrep-l | N-fsc
3742 [e]הַכְּר֥וּב
hak-kə-rūḇ
of cherubArt | N-ms
312 [e]הָאַחֵֽר׃
hā-’a-ḥêr.
the otherArt | Adj-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכַנְפֵי֙ הַכְּרוּבִ֔ים אָרְכָּ֖ם אַמֹּ֣ות עֶשְׂרִ֑ים כְּנַ֨ף הָאֶחָ֜ד לְאַמֹּ֣ות חָמֵ֗שׁ מַגַּ֙עַת֙ לְקִ֣יר הַבַּ֔יִת וְהַכָּנָ֤ף הָאַחֶ֙רֶת֙ אַמֹּ֣ות חָמֵ֔שׁ מַגִּ֕יעַ לִכְנַ֖ף הַכְּר֥וּב הָאַחֵֽר׃

דברי הימים ב 3:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר׃

דברי הימים ב 3:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר׃

דברי הימים ב 3:11 Hebrew Bible
וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים כנף האחד לאמות חמש מגעת לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש מגיע לכנף הכרוב האחר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The wingspan of the cherubim was twenty cubits; the wing of one, of five cubits, touched the wall of the house, and its other wing, of five cubits, touched the wing of the other cherub.

King James Bible
And the wings of the cherubims were twenty cubits long: one wing of the one cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was likewise five cubits, reaching to the wing of the other cherub.

Holman Christian Standard Bible
The overall length of the wings of the cherubim was 30 feet: the wing of one was 7 1/2 feet, touching the wall of the room; its other wing was 7 1/2 feet, touching the wing of the other cherub.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 3:112 Chronicles 3:11 NIV2 Chronicles 3:11 NLT2 Chronicles 3:11 ESV2 Chronicles 3:11 NASB2 Chronicles 3:11 KJV2 Chronicles 3:11 Bible Apps2 Chronicles 3:11 Biblia Paralela2 Chronicles 3:11 Chinese Bible2 Chronicles 3:11 French Bible2 Chronicles 3:11 German BibleBible Hub
2 Chronicles 3:10
Top of Page
Top of Page