2 Chronicles 3:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3671 [e]וּכְנַ֨ף
ū-ḵə-nap̄
And wingConj-w | N-fsc
3742 [e]הַכְּר֤וּב
hak-kə-rūḇ
of the cherub [was]Art | N-ms
259 [e]הָאֶחָד֙
hā-’e-ḥāḏ
oneArt | Number-ms
520 [e]אַמּ֣וֹת
’am-mō-wṯ
cubitsN-fp
2568 [e]חָמֵ֔שׁ
ḥā-mêš,
fiveNumber-fs
5060 [e]מַגִּ֖יעַ
mag-gî-a‘
touchingV-Hifil-Prtcpl-ms
7023 [e]לְקִ֣יר
lə-qîr
the wallPrep-l | N-msc
1004 [e]הַבָּ֑יִת
hab-bā-yiṯ;
of the roomArt | N-ms
3671 [e]וְהַכָּנָ֤ף
wə-hak-kā-nāp̄
and the wing [also was]Conj-w, Art | N-fs
312 [e]הָאַחֶ֙רֶת֙
hā-’a-ḥe-reṯ
otherArt | Adj-fs
520 [e]אַמּ֣וֹת
’am-mō-wṯ
cubitsN-fp
2568 [e]חָמֵ֔שׁ
ḥā-mêš,
fiveNumber-fs
1695 [e]דְּבֵקָ֕ה
də-ḇê-qāh
clingingAdj-fs
3671 [e]לִכְנַ֖ף
liḵ-nap̄
the wingPrep-l | N-fsc
3742 [e]הַכְּר֥וּב
hak-kə-rūḇ
of cherubArt | N-ms
312 [e]הָאַחֵֽר׃
hā-’a-ḥêr.
the oneArt | Adj-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְנַ֨ף הַכְּר֤וּב הָאֶחָד֙ אַמֹּ֣ות חָמֵ֔שׁ מַגִּ֖יעַ לְקִ֣יר הַבָּ֑יִת וְהַכָּנָ֤ף הָאַחֶ֙רֶת֙ אַמֹּ֣ות חָמֵ֔שׁ דְּבֵקָ֕ה לִכְנַ֖ף הַכְּר֥וּב הָאַחֵֽר׃

דברי הימים ב 3:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר׃

דברי הימים ב 3:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר׃

דברי הימים ב 3:12 Hebrew Bible
וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The wing of the other cherub, of five cubits, touched the wall of the house; and its other wing of five cubits was attached to the wing of the first cherub.

King James Bible
And one wing of the other cherub was five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing was five cubits also, joining to the wing of the other cherub.

Holman Christian Standard Bible
The wing of the other cherub was 7 1/2 feet, touching the wall of the room; its other wing was 7 1/2 feet, reaching the wing of the other cherub.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 3:122 Chronicles 3:12 NIV2 Chronicles 3:12 NLT2 Chronicles 3:12 ESV2 Chronicles 3:12 NASB2 Chronicles 3:12 KJV2 Chronicles 3:12 Bible Apps2 Chronicles 3:12 Biblia Paralela2 Chronicles 3:12 Chinese Bible2 Chronicles 3:12 French Bible2 Chronicles 3:12 German BibleBible Hub
2 Chronicles 3:11
Top of Page
Top of Page