2 Chronicles 3:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3671 [e]כַּנְפֵי֙
kan-p̄ê
The wingsN-fpc
3742 [e]הַכְּרוּבִ֣ים
hak-kə-rū-ḇîm
of cherubimArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֔לֶּה
hā-’êl-leh,
theseArt | Pro-cp
6566 [e]פֹּֽרְשִׂ֖ים
pō-rə-śîm
spanned overallV-Qal-Prtcpl-mp
520 [e]אַמּ֣וֹת
’am-mō-wṯ
cubitsN-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֑ים
‘eś-rîm;
twentyNumber-cp
1992 [e]וְהֵ֛ם
wə-hêm
and theyConj-w | Pro-3mp
5975 [e]עֹמְדִ֥ים
‘ō-mə-ḏîm
stoodV-Qal-Prtcpl-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
7272 [e]רַגְלֵיהֶ֖ם
raḡ-lê-hem
their feetN-fdc | 3mp
6440 [e]וּפְנֵיהֶ֥ם
ū-p̄ə-nê-hem
and they facedConj-w | N-mpc | 3mp
1004 [e]לַבָּֽיִת׃
lab-bā-yiṯ.
inwardPrep-l, Art | N-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 3:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּנְפֵי֙ הַכְּרוּבִ֣ים הָאֵ֔לֶּה פֹּֽרְשִׂ֖ים אַמֹּ֣ות עֶשְׂרִ֑ים וְהֵ֛ם עֹמְדִ֥ים עַל־רַגְלֵיהֶ֖ם וּפְנֵיהֶ֥ם לַבָּֽיִת׃ ס

דברי הימים ב 3:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על־רגליהם ופניהם לבית׃ ס

דברי הימים ב 3:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על־רגליהם ופניהם לבית׃ ס

דברי הימים ב 3:13 Hebrew Bible
כנפי הכרובים האלה פרשים אמות עשרים והם עמדים על רגליהם ופניהם לבית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The wings of these cherubim extended twenty cubits, and they stood on their feet facing the main room.

King James Bible
The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits: and they stood on their feet, and their faces were inward.

Holman Christian Standard Bible
The wingspan of these cherubim was 30 feet. They stood on their feet and faced the larger room.
Treasury of Scripture Knowledge

inward. or, toward the house

Exodus 25:20 And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering …

Links
2 Chronicles 3:132 Chronicles 3:13 NIV2 Chronicles 3:13 NLT2 Chronicles 3:13 ESV2 Chronicles 3:13 NASB2 Chronicles 3:13 KJV2 Chronicles 3:13 Bible Apps2 Chronicles 3:13 Biblia Paralela2 Chronicles 3:13 Chinese Bible2 Chronicles 3:13 French Bible2 Chronicles 3:13 German BibleBible Hub
2 Chronicles 3:12
Top of Page
Top of Page