2 Chronicles 31:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבִ֨יאוּ
way-yā-ḇî-’ū
And they brought inConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8641 [e]הַתְּרוּמָ֧ה
hat-tə-rū-māh
the offeringsArt | N-fs
4643 [e]וְהַֽמַּעֲשֵׂ֛ר
wə-ham-ma-‘ă-śêr
and the tithesConj-w, Art | N-ms
6944 [e]וְהַקֳּדָשִׁ֖ים
wə-haq-qo-ḏā-šîm
and the dedicated thingsConj-w, Art | N-mp
530 [e]בֶּאֱמוּנָ֑ה
be-’ĕ-mū-nāh;
faithfullyPrep-b | N-fs
5921 [e]וַעֲלֵיהֶ֤ם
wa-‘ă-lê-hem
and of themConj-w | Prep | 3mp
5057 [e]נָגִיד֙
nā-ḡîḏ
had chargeN-ms
  [כונניהו]
[kō-w-nan-yā-hū
CononiahNoun - proper - masculine singular N-proper-ms
 
ḵ]
 
3562 [e](כָּֽנַנְיָ֣הוּ‪‬)
(kā-nan-yā-hū
ConaniahN-proper-ms
 
q)
 
3881 [e]הַלֵּוִ֔י
hal-lê-wî,
the LeviteArt | N-proper-ms
8096 [e]וְשִׁמְעִ֥י
wə-šim-‘î
and ShimeiConj-w | N-proper-ms
251 [e]אָחִ֖יהוּ
’ā-ḥî-hū
his brotherN-msc | 3ms
4932 [e]מִשְׁנֶֽה׃
miš-neh.
[was]the nextN-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבִ֨יאוּ אֶת־הַתְּרוּמָ֧ה וְהַֽמַּעֲשֵׂ֛ר וְהַקֳּדָשִׁ֖ים בֶּאֱמוּנָ֑ה וַעֲלֵיהֶ֤ם נָגִיד֙ [כֹּונַנְיָהוּ כ] (כָּֽנַנְיָ֣הוּ ק) הַלֵּוִ֔י וְשִׁמְעִ֥י אָחִ֖יהוּ מִשְׁנֶֽה׃

דברי הימים ב 31:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויביאו את־התרומה והמעשר והקדשים באמונה ועליהם נגיד [כונניהו כ] (כנניהו ק) הלוי ושמעי אחיהו משנה׃

דברי הימים ב 31:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויביאו את־התרומה והמעשר והקדשים באמונה ועליהם נגיד [כונניהו כ] (כנניהו ק) הלוי ושמעי אחיהו משנה׃

דברי הימים ב 31:12 Hebrew Bible
ויביאו את התרומה והמעשר והקדשים באמונה ועליהם נגיד כונניהו הלוי ושמעי אחיהו משנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They faithfully brought in the contributions and the tithes and the consecrated things; and Conaniah the Levite was the officer in charge of them and his brother Shimei was second.

King James Bible
And brought in the offerings and the tithes and the dedicated things faithfully: over which Cononiah the Levite was ruler, and Shimei his brother was the next.

Holman Christian Standard Bible
The offering, the tenth, and the dedicated things were brought faithfully. Conaniah the Levite was the officer in charge of them, and his brother Shimei was second.
Treasury of Scripture Knowledge

the dedicated

2 Kings 12:15 Moreover they reckoned not with the men, into whose hand they delivered …

over which

1 Chronicles 26:20-26 And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of …

Links
2 Chronicles 31:122 Chronicles 31:12 NIV2 Chronicles 31:12 NLT2 Chronicles 31:12 ESV2 Chronicles 31:12 NASB2 Chronicles 31:12 KJV2 Chronicles 31:12 Bible Apps2 Chronicles 31:12 Biblia Paralela2 Chronicles 31:12 Chinese Bible2 Chronicles 31:12 French Bible2 Chronicles 31:12 German BibleBible Hub
2 Chronicles 31:11
Top of Page
Top of Page