2 Chronicles 36:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
7969 [e]שָׁל֧וֹשׁ
šā-lō-wōš
threeNumber-fs
6242 [e]וְעֶשְׂרִ֛ים
wə-‘eś-rîm
and twentyConj-w | Number-cp
8141 [e]שָׁנָ֖ה
šā-nāh
years oldN-fs
3099 [e]יוֹאָחָ֣ז
yō-w-’ā-ḥāz
Jehoahaz [was]N-proper-ms
4427 [e]בְּמָלְכ֑וֹ
bə-mā-lə-ḵōw;
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
7969 [e]וּשְׁלֹשָׁ֣ה
ū-šə-lō-šāh
and threeConj-w | Number-ms
2320 [e]חֳדָשִׁ֔ים
ḥo-ḏā-šîm,
monthsN-mp
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָֽם׃
bî-rū-šā-lim.
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 36:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שָׁלֹ֧ושׁ וְעֶשְׂרִ֛ים שָׁנָ֖ה יֹואָחָ֣ז בְּמָלְכֹ֑ו וּשְׁלֹשָׁ֣ה חֳדָשִׁ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 36:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם׃

דברי הימים ב 36:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם׃

דברי הימים ב 36:2 Hebrew Bible
בן שלוש ועשרים שנה יואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Joahaz was twenty-three years old when he became king, and he reigned three months in Jerusalem.

King James Bible
Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign, and he reigned three months in Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
Jehoahaz was 23 years old when he became king and reigned three months in Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 36:22 Chronicles 36:2 NIV2 Chronicles 36:2 NLT2 Chronicles 36:2 ESV2 Chronicles 36:2 NASB2 Chronicles 36:2 KJV2 Chronicles 36:2 Bible Apps2 Chronicles 36:2 Biblia Paralela2 Chronicles 36:2 Chinese Bible2 Chronicles 36:2 French Bible2 Chronicles 36:2 German BibleBible Hub
2 Chronicles 36:1
Top of Page
Top of Page