2 Chronicles 4:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3603 [e]בְּכִכַּ֤ר
bə-ḵik-kar
In the plainPrep-b | N-fsc
3383 [e]הַיַּרְדֵּן֙
hay-yar-dên
of JordanArt | N-proper-fs
3332 [e]יְצָקָ֣ם
yə-ṣā-qām
had cast themV-Qal-Perf-3ms | 3mp
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
5645 [e]בַּעֲבִ֖י
ba-‘ă-ḇî
in moldsPrep-b | N-msc
127 [e]הָאֲדָמָ֑ה
hā-’ă-ḏā-māh;
clayArt | N-fs
996 [e]בֵּ֥ין
bên
betweenPrep
5523 [e]סֻכּ֖וֹת
suk-kō-wṯ
SuccothN-proper-fs
996 [e]וּבֵ֥ין
ū-ḇên
andConj-w | Prep
6868 [e]צְרֵדָֽתָה׃
ṣə-rê-ḏā-ṯāh.
ZeredahN-proper-fs | 3fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 4:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּכִכַּ֤ר הַיַּרְדֵּן֙ יְצָקָ֣ם הַמֶּ֔לֶךְ בַּעֲבִ֖י הָאֲדָמָ֑ה בֵּ֥ין סֻכֹּ֖ות וּבֵ֥ין צְרֵדָֽתָה׃

דברי הימים ב 4:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה׃

דברי הימים ב 4:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה׃

דברי הימים ב 4:17 Hebrew Bible
בככר הירדן יצקם המלך בעבי האדמה בין סכות ובין צרדתה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
On the plain of the Jordan the king cast them in the clay ground between Succoth and Zeredah.

King James Bible
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zeredathah.

Holman Christian Standard Bible
The king had them cast in clay molds in the Jordan Valley between Succoth and Zeredah.
Treasury of Scripture Knowledge

clay ground [heb] thicknesses of the ground
Zeredathah

1 Kings 7:46 In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground …

Zarthan

Links
2 Chronicles 4:172 Chronicles 4:17 NIV2 Chronicles 4:17 NLT2 Chronicles 4:17 ESV2 Chronicles 4:17 NASB2 Chronicles 4:17 KJV2 Chronicles 4:17 Bible Apps2 Chronicles 4:17 Biblia Paralela2 Chronicles 4:17 Chinese Bible2 Chronicles 4:17 French Bible2 Chronicles 4:17 German BibleBible Hub
2 Chronicles 4:16
Top of Page
Top of Page