2 Chronicles 9:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֨י
way-hî
And hadConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8010 [e]לִשְׁלֹמֹ֜ה
liš-lō-mōh
SolomonPrep-l | N-proper-ms
702 [e]אַרְבַּעַת֩
’ar-ba-‘aṯ
fourNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֨ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
723 [e]אֻֽרְי֤וֹת
’ur-yō-wṯ
stalls forN-fpc
5483 [e]סוּסִים֙
sū-sîm
horsesN-mp
4818 [e]וּמַרְכָּב֔וֹת
ū-mar-kā-ḇō-wṯ,
and chariotsConj-w | N-fp
8147 [e]וּשְׁנֵים־
ū-šə-nêm-
and twoConj-w | Number-md
6240 [e]עָשָׂ֥ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
505 [e]אֶ֖לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
6571 [e]פָּרָשִׁ֑ים
pā-rā-šîm;
horsemenN-mp
3240 [e]וַיַּנִּיחֵם֙
way-yan-nî-ḥêm
and whom he stationedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3mp
5892 [e]בְּעָרֵ֣י
bə-‘ā-rê
in citiesPrep-b | N-fpc
7393 [e]הָרֶ֔כֶב
hā-re-ḵeḇ,
the chariotArt | N-ms
5973 [e]וְעִם־
wə-‘im-
and withConj-w | Prep
4428 [e]הַמֶּ֖לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָֽם׃
bî-rū-šā-lim.
at JerusalemPrep-b | N-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֨י לִשְׁלֹמֹ֜ה אַרְבַּעַת֩ אֲלָפִ֨ים אֻֽרְיֹ֤ות סוּסִים֙ וּמַרְכָּבֹ֔ות וּשְׁנֵים־עָשָׂ֥ר אֶ֖לֶף פָּרָשִׁ֑ים וַיַּנִּיחֵם֙ בְּעָרֵ֣י הָרֶ֔כֶב וְעִם־הַמֶּ֖לֶךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 9:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים־עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם־המלך בירושלם׃

דברי הימים ב 9:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים־עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם־המלך בירושלם׃

דברי הימים ב 9:25 Hebrew Bible
ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Solomon had 4,000 stalls for horses and chariots and 12,000 horsemen, and he stationed them in the chariot cities and with the king in Jerusalem.

King James Bible
And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen; whom he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
Solomon had 4,000 stalls for horses and chariots, and 12,000 horsemen. He stationed them in the chariot cities and with the king in Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Chronicles 1:14 And Solomon gathered chariots and horsemen: and he had a thousand …

Deuteronomy 17:16 But he shall not multiply horses to himself, nor cause the people …

1 Kings 4:26 And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, …

1 Kings 10:26 And Solomon gathered together chariots and horsemen: and he had a …

Links
2 Chronicles 9:252 Chronicles 9:25 NIV2 Chronicles 9:25 NLT2 Chronicles 9:25 ESV2 Chronicles 9:25 NASB2 Chronicles 9:25 KJV2 Chronicles 9:25 Bible Apps2 Chronicles 9:25 Biblia Paralela2 Chronicles 9:25 Chinese Bible2 Chronicles 9:25 French Bible2 Chronicles 9:25 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:24
Top of Page
Top of Page