2 Chronicles 9:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1992 [e]וְהֵ֣ם
wə-hêm
And theyConj-w | Pro-3mp
935 [e]מְבִיאִ֣ים
mə-ḇî-’îm
broughtV-Hifil-Prtcpl-mp
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
[each] manN-ms
4503 [e]מִנְחָת֡וֹ
min-ḥā-ṯōw
his presentN-fsc | 3ms
3627 [e]כְּלֵ֣י
kə-lê
articlesN-mpc
3701 [e]כֶסֶף֩
ḵe-sep̄
of silverN-ms
3627 [e]וּכְלֵ֨י
ū-ḵə-lê
andConj-w | N-mpc
2091 [e]זָהָ֤ב
zā-hāḇ
goldN-ms
8008 [e]וּשְׂלָמוֹת֙
ū-śə-lā-mō-wṯ
and garmentsConj-w | N-fp
5402 [e]נֵ֣שֶׁק
nê-šeq
armorN-ms
1314 [e]וּבְשָׂמִ֔ים
ū-ḇə-śā-mîm,
and spicesConj-w | N-mp
5483 [e]סוּסִ֖ים
sū-sîm
horsesN-mp
6505 [e]וּפְרָדִ֑ים
ū-p̄ə-rā-ḏîm;
and mulesConj-w | N-mp
1697 [e]דְּבַר־
də-ḇar-
at a rate setN-msc
8141 [e]שָׁנָ֖ה
šā-nāh
yearN-fs
8141 [e]בְּשָׁנָֽה׃
bə-šā-nāh.
by yearPrep-b | N-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 9:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֣ם מְבִיאִ֣ים אִ֣ישׁ מִנְחָתֹ֡ו כְּלֵ֣י כֶסֶף֩ וּכְלֵ֨י זָהָ֤ב וּשְׂלָמֹות֙ נֵ֣שֶׁק וּבְשָׂמִ֔ים סוּסִ֖ים וּפְרָדִ֑ים דְּבַר־שָׁנָ֖ה בְּשָׁנָֽה׃ פ

דברי הימים ב 9:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר־שנה בשנה׃ פ

דברי הימים ב 9:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר־שנה בשנה׃ פ

דברי הימים ב 9:24 Hebrew Bible
והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים דבר שנה בשנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They brought every man his gift, articles of silver and gold, garments, weapons, spices, horses and mules, so much year by year.

King James Bible
And they brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and raiment, harness, and spices, horses, and mules, a rate year by year.

Holman Christian Standard Bible
Each of them would bring his own gift--items of silver and gold, clothing, weapons, spices, and horses and mules--as an annual tribute.
Treasury of Scripture Knowledge

every man

2 Chronicles 9:9 And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and …

1 Samuel 10:27 But the children of Belial said, How shall this man save us? And …

1 Kings 9:14 And Hiram sent to the king six score talents of gold.

1 Kings 10:10,25 And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and …

Job 42:11 Then came there to him all his brothers, and all his sisters, and …

Links
2 Chronicles 9:242 Chronicles 9:24 NIV2 Chronicles 9:24 NLT2 Chronicles 9:24 ESV2 Chronicles 9:24 NASB2 Chronicles 9:24 KJV2 Chronicles 9:24 Bible Apps2 Chronicles 9:24 Biblia Paralela2 Chronicles 9:24 Chinese Bible2 Chronicles 9:24 French Bible2 Chronicles 9:24 German BibleBible Hub
2 Chronicles 9:23
Top of Page
Top of Page