2 Kings 14:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַת֙
biš-naṯ
In the yearPrep-b | N-fsc
2568 [e]חֲמֵשׁ־
ḥă-mêš-
fiveNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֣ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
558 [e]לַאֲמַצְיָ֥הוּ
la-’ă-maṣ-yā-hū
Of AmaziahPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3101 [e]יוֹאָ֖שׁ
yō-w-’āš
of JoashN-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]מָ֠לַךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
3379 [e]יָרָבְעָ֨ם
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3101 [e]יוֹאָ֤שׁ
yō-w-’āš
of JoashN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
8111 [e]בְּשֹׁ֣מְר֔וֹן
bə-šō-mə-rō-wn,
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
705 [e]אַרְבָּעִ֥ים
’ar-bā-‘îm
fortyNumber-cp
259 [e]וְאַחַ֖ת
wə-’a-ḥaṯ
and [and reigned] oneConj-w | Number-fsc
8141 [e]שָׁנָֽה׃
šā-nāh.
yearsN-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 14:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת֙ חֲמֵשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לַאֲמַצְיָ֥הוּ בֶן־יֹואָ֖שׁ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ יָרָבְעָ֨ם בֶּן־יֹואָ֤שׁ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון אַרְבָּעִ֥ים וְאַחַ֖ת שָׁנָֽה׃

מלכים ב 14:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת חמש־עשרה שנה לאמציהו בן־יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן־יואש מלך־ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה׃

מלכים ב 14:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת חמש־עשרה שנה לאמציהו בן־יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן־יואש מלך־ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה׃

מלכים ב 14:23 Hebrew Bible
בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן יואש מלך ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the fifteenth year of Amaziah the son of Joash king of Judah, Jeroboam the son of Joash king of Israel became king in Samaria, and reigned forty-one years.

King James Bible
In the fifteenth year of Amaziah the son of Joash king of Judah Jeroboam the son of Joash king of Israel began to reign in Samaria, and reigned forty and one years.

Holman Christian Standard Bible
In the fifteenth year of Judah's King Amaziah son of Joash, Jeroboam son of Jehoash became king of Israel in Samaria and reigned 41 years.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 14:17 And Amaziah the son of Joash king of Judah lived after the death …

Jeroboam

2 Kings 14:27 And the LORD said not that he would blot out the name of Israel from …

Hosea 1:1 The word of the LORD that came to Hosea, the son of Beeri, in the …

Amos 1:1 The words of Amos, who was among the herdsmen of Tekoa, which he …

Amos 7:9-11 And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries …

began to reign. `Now he begins to reign alone.'

Links
2 Kings 14:232 Kings 14:23 NIV2 Kings 14:23 NLT2 Kings 14:23 ESV2 Kings 14:23 NASB2 Kings 14:23 KJV2 Kings 14:23 Bible Apps2 Kings 14:23 Biblia Paralela2 Kings 14:23 Chinese Bible2 Kings 14:23 French Bible2 Kings 14:23 German BibleBible Hub
2 Kings 14:22
Top of Page
Top of Page