2 Kings 15:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֤עַשׂ
way-ya-‘aś
And he didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7451 [e]הָרַע֙
hā-ra‘
evilArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֣י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
834 [e]כַּאֲשֶׁ֥ר
ka-’ă-šer
asPrep-k | Pro-r
6213 [e]עָשׂ֖וּ
‘ā-śū
had doneV-Qal-Perf-3cp
1 [e]אֲבֹתָ֑יו
’ă-ḇō-ṯāw;
his fathersN-mpc | 3ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
5493 [e]סָ֗ר
sār,
he did departV-Qal-Perf-3ms
2403 [e]מֵֽחַטֹּאות֙
mê-ḥaṭ-ṭō-wṯ
from the sinsPrep-m | N-fpc
3379 [e]יָרָבְעָ֣ם
yā-rā-ḇə-‘ām
of JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָ֔ט
nə-ḇāṭ,
of NebatN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whoPro-r
2398 [e]הֶחֱטִ֖יא
he-ḥĕ-ṭî
had made sinV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 15:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֤עַשׂ הָרַע֙ בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֔ה כַּאֲשֶׁ֥ר עָשׂ֖וּ אֲבֹתָ֑יו לֹ֣א סָ֗ר מֵֽחַטֹּאות֙ יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֔ט אֲשֶׁ֥ר הֶחֱטִ֖יא אֶת־יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 15:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחטאות ירבעם בן־נבט אשר החטיא את־ישראל׃

מלכים ב 15:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחטאות ירבעם בן־נבט אשר החטיא את־ישראל׃

מלכים ב 15:9 Hebrew Bible
ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He did evil in the sight of the LORD, as his fathers had done; he did not depart from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel sin.

King James Bible
And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his fathers had done: he departed not from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.

Holman Christian Standard Bible
He did what was evil in the LORD's sight as his fathers had done. He did not turn away from the sins Jeroboam son of Nebat had caused Israel to commit.
Treasury of Scripture Knowledge

as his

2 Kings 10:29,31 However, from the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel …

2 Kings 13:2,11 And he did that which was evil in the sight of the LORD, and followed …

2 Kings 14:24 And he did that which was evil in the sight of the LORD: he departed …

Links
2 Kings 15:92 Kings 15:9 NIV2 Kings 15:9 NLT2 Kings 15:9 ESV2 Kings 15:9 NASB2 Kings 15:9 KJV2 Kings 15:9 Bible Apps2 Kings 15:9 Biblia Paralela2 Kings 15:9 Chinese Bible2 Kings 15:9 French Bible2 Kings 15:9 German BibleBible Hub
2 Kings 15:8
Top of Page
Top of Page