2 Kings 16:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֤ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
yearsN-fs
271 [e]אָחָ֣ז
’ā-ḥāz
Ahaz [was]N-proper-ms
4427 [e]בְּמָלְכ֔וֹ
bə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
8337 [e]וְשֵׁשׁ־
wə-šêš-
and sixConj-w | Number-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵ֣ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
6213 [e]עָשָׂ֣ה
‘ā-śāh
he did doV-Qal-Perf-3ms
3477 [e]הַיָּשָׁ֗ר
hay-yā-šār,
[what was] rightArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֛י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהָ֖יו
’ĕ-lō-hāw
his GodN-mpc | 3ms
1732 [e]כְּדָוִ֥ד
kə-ḏā-wiḏ
as David [had done]Prep-k | N-proper-ms
1 [e]אָבִֽיו׃
’ā-ḇîw.
his fatherN-msc | 3msHebrew Texts
מלכים ב 16:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ אָחָ֣ז בְּמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְלֹא־עָשָׂ֣ה הַיָּשָׁ֗ר בְּעֵינֵ֛י יְהוָ֥ה אֱלֹהָ֖יו כְּדָוִ֥ד אָבִֽיו׃

מלכים ב 16:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים שנה אחז במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ולא־עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו׃

מלכים ב 16:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים שנה אחז במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ולא־עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו׃

מלכים ב 16:2 Hebrew Bible
בן עשרים שנה אחז במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ולא עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Ahaz was twenty years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem; and he did not do what was right in the sight of the LORD his God, as his father David had done.

King James Bible
Twenty years old was Ahaz when he began to reign, and reigned sixteen years in Jerusalem, and did not that which was right in the sight of the LORD his God, like David his father.

Holman Christian Standard Bible
Ahaz was 20 years old when he became king and reigned 16 years in Jerusalem. He did not do what was right in the sight of the LORD his God like his ancestor David
Treasury of Scripture Knowledge

did not

2 Kings 14:3 And he did that which was right in the sight of the LORD, yet not …

2 Kings 15:3,34 And he did that which was right in the sight of the LORD, according …

2 Kings 18:3 And he did that which was right in the sight of the LORD, according …

2 Kings 22:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, and walked …

1 Kings 3:14 And if you will walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, …

1 Kings 9:4 And if you will walk before me, as David your father walked, in integrity …

1 Kings 11:4-8 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned …

1 Kings 15:8 And Abijam slept with his fathers; and they buried him in the city …

2 Chronicles 17:3 And the LORD was with Jehoshaphat, because he walked in the first …

2 Chronicles 29:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, according …

2 Chronicles 34:2,3 And he did that which was right in the sight of the LORD, and walked …

Links
2 Kings 16:22 Kings 16:2 NIV2 Kings 16:2 NLT2 Kings 16:2 ESV2 Kings 16:2 NASB2 Kings 16:2 KJV2 Kings 16:2 Bible Apps2 Kings 16:2 Biblia Paralela2 Kings 16:2 Chinese Bible2 Kings 16:2 French Bible2 Kings 16:2 German BibleBible Hub
2 Kings 16:1
Top of Page
Top of Page