2 Kings 17:34
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5704 [e]עַ֣ד
‘aḏ
ToPrep
3117 [e]הַיּ֤וֹם
hay-yō-wm
dayArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּה֙
haz-zeh
thisArt | Pro-ms
1992 [e]הֵ֣ם
hêm
theyPro-3mp
6213 [e]עֹשִׂ֔ים
‘ō-śîm,
continue practicingV-Qal-Prtcpl-mp
4941 [e]כַּמִּשְׁפָּטִ֖ים
kam-miš-pā-ṭîm
the ritualsPrep-k, Art | N-mp
7223 [e]הָרִֽאשֹׁנִ֑ים
hā-ri-šō-nîm;
formerArt | Adj-mp
369 [e]אֵינָ֤ם
’ê-nām
notAdv | 3mp
3372 [e]יְרֵאִים֙
yə-rê-’îm
they do fearAdj-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
YahwehN-proper-ms
369 [e]וְאֵינָ֣ם
wə-’ê-nām
and notConj-w | Adv | 3mp
6213 [e]עֹשִׂ֗ים
‘ō-śîm,
do they followV-Qal-Prtcpl-mp
2708 [e]כְּחֻקֹּתָם֙
kə-ḥuq-qō-ṯām
their statutesPrep-k | N-fpc | 3mp
4941 [e]וּכְמִשְׁפָּטָ֔ם
ū-ḵə-miš-pā-ṭām,
or their ordinancesConj-w, Prep-k | N-msc | 3mp
8451 [e]וְכַתּוֹרָ֣ה
wə-ḵat-tō-w-rāh
or the lawConj-w, Prep-k, Art | N-fs
4687 [e]וְכַמִּצְוָ֗ה
wə-ḵam-miṣ-wāh,
and commandmentConj-w, Prep-k, Art | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whichPro-r
6680 [e]צִוָּ֤ה
ṣiw-wāh
had commandedV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3290 [e]יַעֲקֹ֔ב
ya-‘ă-qōḇ,
of JacobN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whomPro-r
7760 [e]שָׂ֥ם
śām
He namedV-Qal-Perf-3ms
8034 [e]שְׁמ֖וֹ
šə-mōw
-N-msc | 3ms
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 17:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֣ד הַיֹּ֤ום הַזֶּה֙ הֵ֣ם עֹשִׂ֔ים כַּמִּשְׁפָּטִ֖ים הָרִֽאשֹׁנִ֑ים אֵינָ֤ם יְרֵאִים֙ אֶת־יְהוָ֔ה וְאֵינָ֣ם עֹשִׂ֗ים כְּחֻקֹּתָם֙ וּכְמִשְׁפָּטָ֔ם וְכַתֹּורָ֣ה וְכַמִּצְוָ֗ה אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֤ה יְהוָה֙ אֶת־בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֔ב אֲשֶׁר־שָׂ֥ם שְׁמֹ֖ו יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 17:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את־יהוה ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה יהוה את־בני יעקב אשר־שם שמו ישראל׃

מלכים ב 17:34 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את־יהוה ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה יהוה את־בני יעקב אשר־שם שמו ישראל׃

מלכים ב 17:34 Hebrew Bible
עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את יהוה ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה יהוה את בני יעקב אשר שם שמו ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
To this day they do according to the earlier customs: they do not fear the LORD, nor do they follow their statutes or their ordinances or the law, or the commandments which the LORD commanded the sons of Jacob, whom He named Israel;

King James Bible
Unto this day they do after the former manners: they fear not the LORD, neither do they after their statutes, or after their ordinances, or after the law and commandment which the LORD commanded the children of Jacob, whom he named Israel;

Holman Christian Standard Bible
They are still practicing the former customs to this day. None of them fear the LORD or observe their statutes and ordinances, the law and commandments the LORD commanded the descendants of Jacob. He had renamed him Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

fear not

2 Kings 17:25,27,28,33 And so it was at the beginning of their dwelling there, that they …

whom he named israel

Genesis 32:28 And he said, Your name shall be called no more Jacob, but Israel: …

Genesis 33:20 And he erected there an altar, and called it EleloheIsrael.

Genesis 35:10 And God said to him, Your name is Jacob: your name shall not be called …

1 Kings 11:31 And he said to Jeroboam, Take you ten pieces: for thus said the LORD, …

1 Kings 18:11 And now you say, Go, tell your lord, Behold, Elijah is here.

Isaiah 48:11 For my own sake, even for my own sake, will I do it: for how should …

Links
2 Kings 17:342 Kings 17:34 NIV2 Kings 17:34 NLT2 Kings 17:34 ESV2 Kings 17:34 NASB2 Kings 17:34 KJV2 Kings 17:34 Bible Apps2 Kings 17:34 Biblia Paralela2 Kings 17:34 Chinese Bible2 Kings 17:34 French Bible2 Kings 17:34 German BibleBible Hub
2 Kings 17:33
Top of Page
Top of Page