2 Kings 25:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2320 [e]וּבַחֹ֤דֶשׁ
ū-ḇa-ḥō-ḏeš
And in the monthConj-w, Prep-b, Art | N-ms
2549 [e]הַֽחֲמִישִׁי֙
ha-ḥă-mî-šî
fifthArt | Number-oms
7651 [e]בְּשִׁבְעָ֣ה
bə-šiḇ-‘āh
on [day] sevenPrep-b | Number-ms
2320 [e]לַחֹ֔דֶשׁ
la-ḥō-ḏeš,
of the monthPrep-l, Art | N-ms
1931 [e]הִ֗יא
hî,
that [was]Pro-3fs
8141 [e]שְׁנַת֙
šə-naṯ
the yearN-fsc
8672 [e]תְּשַֽׁע־
tə-ša‘-
nineNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֣ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearN-fs
4428 [e]לַמֶּ֖לֶךְ
lam-me-leḵ
of KingPrep-l, Art | N-ms
5019 [e]נְבֻכַדְנֶאצַּ֣ר
nə-ḇu-ḵaḏ-neṣ-ṣar
NebuchadnezzarN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
894 [e]בָּבֶ֑ל
bā-ḇel;
of BabylonN-proper-fs
935 [e]בָּ֞א
cameV-Qal-Perf-3ms
5018 [e]נְבוּזַרְאֲדָ֧ן
nə-ḇū-zar-’ă-ḏān
NebuzaradanN-proper-ms
7227 [e]רַב־
raḇ-
the captainN-msc
2876 [e]טַבָּחִ֛ים
ṭab-bā-ḥîm
of the guardN-mp
5650 [e]עֶ֥בֶד
‘e-ḇeḏ
a servantN-msc
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
of the kingN-msc
894 [e]בָּבֶ֖ל
bā-ḇel
of BabylonN-proper-fs
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
to JerusalemN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 25:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַחֹ֤דֶשׁ הַֽחֲמִישִׁי֙ בְּשִׁבְעָ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ הִ֗יא שְׁנַת֙ תְּשַֽׁע־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לַמֶּ֖לֶךְ נְבֻכַדְנֶאצַּ֣ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֑ל בָּ֞א נְבוּזַרְאֲדָ֧ן רַב־טַבָּחִ֛ים עֶ֥בֶד מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל יְרוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 25:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע־עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך־בבל בא נבוזראדן רב־טבחים עבד מלך־בבל ירושלם׃

מלכים ב 25:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע־עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך־בבל בא נבוזראדן רב־טבחים עבד מלך־בבל ירושלם׃

מלכים ב 25:8 Hebrew Bible
ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now on the seventh day of the fifth month, which was the nineteenth year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan the captain of the guard, a servant of the king of Babylon, came to Jerusalem.

King James Bible
And in the fifth month, on the seventh day of the month, which is the nineteenth year of king Nebuchadnezzar king of Babylon, came Nebuzaradan, captain of the guard, a servant of the king of Babylon, unto Jerusalem:

Holman Christian Standard Bible
On the seventh day of the fifth month, which was the nineteenth year of Nebuchadnezzar king of Babylon, Nebuzaradan, the commander of the guards, a servant of the king of Babylon, entered Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

in the fifth month. This answered to Wednesday, August

2 Kings 25:24 And Gedaliah swore to them, and to their men, and said to them, Fear …

Jeremiah 52:12-14 Now in the fifth month, in the tenth day of the month, which was …

Zechariah 8:19 Thus said the LORD of hosts; The fast of the fourth month, and the …

the nineteenth.

2 Kings 25:27 And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity …

2 Kings 24:12 And Jehoiachin the king of Judah went out to the king of Babylon, …

Nebuzar-adan.

Jeremiah 39:9-14 Then Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive into …

Jeremiah 40:1-4 The word that came to Jeremiah from the LORD, after that Nebuzaradan …

Jeremiah 52:12-16 Now in the fifth month, in the tenth day of the month, which was …

Lamentations 4:12 The kings of the earth, and all the inhabitants of the world…

captain. or, chief marshal.

Links
2 Kings 25:82 Kings 25:8 NIV2 Kings 25:8 NLT2 Kings 25:8 ESV2 Kings 25:8 NASB2 Kings 25:8 KJV2 Kings 25:8 Bible Apps2 Kings 25:8 Biblia Paralela2 Kings 25:8 Chinese Bible2 Kings 25:8 French Bible2 Kings 25:8 German BibleBible Hub
2 Kings 25:7
Top of Page
Top of Page