2 Kings 3:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3088 [e]וִיהוֹרָ֣ם
wî-hō-w-rām
And JehoramConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
256 [e]אַחְאָ֗ב
’aḥ-’āḇ,
of AhabN-proper-ms
4427 [e]מָלַ֤ךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֙
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
8111 [e]בְּשֹׁ֣מְר֔וֹן
bə-šō-mə-rō-wn,
at SamariaPrep-b | N-proper-fs
8141 [e]בִּשְׁנַת֙
biš-naṯ
in the yearPrep-b | N-fsc
8083 [e]שְׁמֹנֶ֣ה
šə-mō-neh
of eightNumber-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵ֔ה
‘eś-rêh,
[and] tenNumber-fs
3092 [e]לִיהוֹשָׁפָ֖ט
lî-hō-wō-šā-p̄āṭ
JehoshaphatPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]וַיִּמְלֹ֖ךְ
way-yim-lōḵ
and reignedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8147 [e]שְׁתֵּים־
šə-têm-
twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵ֥ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָֽה׃
šā-nāh.
yearsN-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 3:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִיהֹורָ֣ם בֶּן־אַחְאָ֗ב מָלַ֤ךְ עַל־יִשְׂרָאֵל֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון בִּשְׁנַת֙ שְׁמֹנֶ֣ה עֶשְׂרֵ֔ה לִיהֹושָׁפָ֖ט מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֖ךְ שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָֽה׃

מלכים ב 3:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהורם בן־אחאב מלך על־ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים־עשרה שנה׃

מלכים ב 3:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהורם בן־אחאב מלך על־ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים־עשרה שנה׃

מלכים ב 3:1 Hebrew Bible
ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים עשרה שנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Jehoram the son of Ahab became king over Israel at Samaria in the eighteenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned twelve years.

King James Bible
Now Jehoram the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the eighteenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned twelve years.

Holman Christian Standard Bible
Joram son of Ahab became king over Israel in Samaria during the eighteenth year of Judah's King Jehoshaphat and reigned 12 years.
Treasury of Scripture Knowledge

Jehoram

2 Kings 1:17 So he died according to the word of the LORD which Elijah had spoken…

2 Kings 8:16 And in the fifth year of Joram the son of Ahab king of Israel, Jehoshaphat …

Joram

1 Kings 22:51 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the …

Links
2 Kings 3:12 Kings 3:1 NIV2 Kings 3:1 NLT2 Kings 3:1 ESV2 Kings 3:1 NASB2 Kings 3:1 KJV2 Kings 3:1 Bible Apps2 Kings 3:1 Biblia Paralela2 Kings 3:1 Chinese Bible2 Kings 3:1 French Bible2 Kings 3:1 German BibleBible Hub
2 Kings 2:25
Top of Page
Top of Page