2 Samuel 15:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]הִנֵּה־
hin-nêh-
Indeed [they have]Interjection
8033 [e]שָׁ֤ם
šām
thereAdv
5973 [e]עִמָּם֙
‘im-mām
with themPrep | 3mp
8147 [e]שְׁנֵ֣י
šə-nê
twoNumber-mdc
1121 [e]בְנֵיהֶ֔ם
ḇə-nê-hem,
their sonsN-mpc | 3mp
290 [e]אֲחִימַ֣עַץ
’ă-ḥî-ma-‘aṣ
AhimaazN-proper-ms
6659 [e]לְצָד֔וֹק
lə-ṣā-ḏō-wq,
[son] of ZadokPrep-l | N-proper-ms
3083 [e]וִיהוֹנָתָ֖ן
wî-hō-w-nā-ṯān
and JonathanConj-w | N-proper-ms
54 [e]לְאֶבְיָתָ֑ר
lə-’eḇ-yā-ṯār;
[son] of AbiatharPrep-l | N-proper-ms
7971 [e]וּשְׁלַחְתֶּ֤ם
ū-šə-laḥ-tem
and you shall sendConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
3027 [e]בְּיָדָם֙
bə-yā-ḏām
by themPrep-b | N-fsc | 3mp
413 [e]אֵלַ֔י
’ê-lay,
mePrep | 1cs
3605 [e]כָּל־
kāl-
everyN-msc
1697 [e]דָּבָ֖ר
dā-ḇār
thingN-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
that youPro-r
8085 [e]תִּשְׁמָֽעוּ׃
tiš-mā-‘ū.
you hearV-Qal-Imperf-2mpHebrew Texts
שמואל ב 15:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּה־שָׁ֤ם עִמָּם֙ שְׁנֵ֣י בְנֵיהֶ֔ם אֲחִימַ֣עַץ לְצָדֹ֔וק וִיהֹונָתָ֖ן לְאֶבְיָתָ֑ר וּשְׁלַחְתֶּ֤ם בְּיָדָם֙ אֵלַ֔י כָּל־דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֥ר תִּשְׁמָֽעוּ׃

שמואל ב 15:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה־שם עמם שני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר ושלחתם בידם אלי כל־דבר אשר תשמעו׃

שמואל ב 15:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הנה־שם עמם שני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר ושלחתם בידם אלי כל־דבר אשר תשמעו׃

שמואל ב 15:36 Hebrew Bible
הנה שם עמם שני בניהם אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר ושלחתם בידם אלי כל דבר אשר תשמעו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Behold their two sons are with them there, Ahimaaz, Zadok's son and Jonathan, Abiathar's son; and by them you shall send me everything that you hear."

King James Bible
Behold, they have there with them their two sons, Ahimaaz Zadok's son, and Jonathan Abiathar's son; and by them ye shall send unto me every thing that ye can hear.

Holman Christian Standard Bible
Take note: their two sons, Zadok's son Ahimaaz and Abiathar's son Jonathan, are there with them. Send me everything you hear through them."
Treasury of Scripture Knowledge

their two sons

2 Samuel 15:27 The king said also to Zadok the priest, Are not you a seer? return …

2 Samuel 17:17 Now Jonathan and Ahimaaz stayed by Enrogel; for they might not be …

2 Samuel 18:19 Then said Ahimaaz the son of Zadok, Let me now run, and bear the …

Links
2 Samuel 15:362 Samuel 15:36 NIV2 Samuel 15:36 NLT2 Samuel 15:36 ESV2 Samuel 15:36 NASB2 Samuel 15:36 KJV2 Samuel 15:36 Bible Apps2 Samuel 15:36 Biblia Paralela2 Samuel 15:36 Chinese Bible2 Samuel 15:36 French Bible2 Samuel 15:36 German BibleBible Hub
2 Samuel 15:35
Top of Page
Top of Page