2 Samuel 3:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]וְהִנֵּה֩
wə-hin-nêh
And at that momentConj-w | Interjection
5650 [e]עַבְדֵ֨י
‘aḇ-ḏê
the servantsN-mpc
1732 [e]דָוִ֤ד
ḏā-wiḏ
of DavidN-proper-ms
3097 [e]וְיוֹאָב֙
wə-yō-w-’āḇ
and JoabConj-w | N-proper-ms
935 [e]בָּ֣א
cameV-Qal-Prtcpl-ms
1416 [e]מֵֽהַגְּד֔וּד
mê-hag-gə-ḏūḏ,
from a raidPrep-m, Art | N-ms
7998 [e]וְשָׁלָ֥ל
wə-šā-lāl
and spoilConj-w | N-ms
7227 [e]רָ֖ב
rāḇ
muchAdj-ms
5973 [e]עִמָּ֣ם
‘im-mām
with themPrep | 3mp
935 [e]הֵבִ֑יאוּ
hê-ḇî-’ū;
broughtV-Hifil-Perf-3cp
74 [e]וְאַבְנֵ֗ר
wə-’aḇ-nêr,
but Abner [was]Conj-w | N-proper-ms
369 [e]אֵינֶ֤נּוּ
’ê-nen-nū
notAdv | 3ms
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
1732 [e]דָּוִד֙
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
2275 [e]בְּחֶבְר֔וֹן
bə-ḥeḇ-rō-wn,
in HebronPrep-b | N-proper-fs
3588 [e]כִּ֥י
forConj
7971 [e]שִׁלְּח֖וֹ
šil-lə-ḥōw
he had sent him awayV-Piel-Perf-3ms | 3ms
1980 [e]וַיֵּ֥לֶךְ
way-yê-leḵ
and he had goneConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7965 [e]בְּשָׁלֽוֹם׃
bə-šā-lō-wm.
in peacePrep-b | N-msHebrew Texts
שמואל ב 3:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּה֩ עַבְדֵ֨י דָוִ֤ד וְיֹואָב֙ בָּ֣א מֵֽהַגְּד֔וּד וְשָׁלָ֥ל רָ֖ב עִמָּ֣ם הֵבִ֑יאוּ וְאַבְנֵ֗ר אֵינֶ֤נּוּ עִם־דָּוִד֙ בְּחֶבְרֹ֔ון כִּ֥י שִׁלְּחֹ֖ו וַיֵּ֥לֶךְ בְּשָׁלֹֽום׃

שמואל ב 3:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם־דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום׃

שמואל ב 3:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם־דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום׃

שמואל ב 3:22 Hebrew Bible
והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
And behold, the servants of David and Joab came from a raid and brought much spoil with them; but Abner was not with David in Hebron, for he had sent him away, and he had gone in peace.

King James Bible
And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace.

Holman Christian Standard Bible
Just then David's soldiers and Joab returned from a raid and brought a large amount of plundered goods with them. Abner was not with David in Hebron because David had dismissed him, and he had gone in peace.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Samuel 3:222 Samuel 3:22 NIV2 Samuel 3:22 NLT2 Samuel 3:22 ESV2 Samuel 3:22 NASB2 Samuel 3:22 KJV2 Samuel 3:22 Bible Apps2 Samuel 3:22 Biblia Paralela2 Samuel 3:22 Chinese Bible2 Samuel 3:22 French Bible2 Samuel 3:22 German BibleBible Hub
2 Samuel 3:21
Top of Page
Top of Page