2 Samuel 3:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3097 [e]וְיוֹאָ֛ב
wə-yō-w-’āḇ
And when JoabConj-w | N-proper-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
6635 [e]הַצָּבָ֥א
haṣ-ṣā-ḇā
the troopsArt | N-cs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
that [were]Pro-r
854 [e]אִתּ֖וֹ
’it-tōw
with himPrep | 3ms
935 [e]בָּ֑אוּ
bā-’ū;
had comeV-Qal-Perf-3cp
5046 [e]וַיַּגִּ֤דוּ
way-yag-gi-ḏū
and they toldConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
3097 [e]לְיוֹאָב֙
lə-yō-w-’āḇ
JoabPrep-l | N-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
935 [e]בָּֽא־
bā-
cameV-Qal-Perf-3ms
74 [e]אַבְנֵ֤ר
’aḇ-nêr
AbnerN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5369 [e]נֵר֙
nêr
of NerN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
7971 [e]וַֽיְשַׁלְּחֵ֖הוּ
way-šal-lə-ḥê-hū
and he sent him awayConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms | 3ms
1980 [e]וַיֵּ֥לֶךְ
way-yê-leḵ
and he has goneConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7965 [e]בְּשָׁלֽוֹם׃
bə-šā-lō-wm.
in peacePrep-b | N-ms

Hebrew Texts
שמואל ב 3:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֹואָ֛ב וְכָל־הַצָּבָ֥א אֲשֶׁר־אִתֹּ֖ו בָּ֑אוּ וַיַּגִּ֤דוּ לְיֹואָב֙ לֵאמֹ֔ר בָּֽא־אַבְנֵ֤ר בֶּן־נֵר֙ אֶל־הַמֶּ֔לֶךְ וַֽיְשַׁלְּחֵ֖הוּ וַיֵּ֥לֶךְ בְּשָׁלֹֽום׃

שמואל ב 3:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויואב וכל־הצבא אשר־אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא־אבנר בן־נר אל־המלך וישלחהו וילך בשלום׃

שמואל ב 3:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויואב וכל־הצבא אשר־אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא־אבנר בן־נר אל־המלך וישלחהו וילך בשלום׃

שמואל ב 3:23 Hebrew Bible
ויואב וכל הצבא אשר אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא אבנר בן נר אל המלך וישלחהו וילך בשלום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When Joab and all the army that was with him arrived, they told Joab, saying, "Abner the son of Ner came to the king, and he has sent him away, and he has gone in peace."

King James Bible
When Joab and all the host that was with him were come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he hath sent him away, and he is gone in peace.

Holman Christian Standard Bible
When Joab and all his army arrived, Joab was informed, "Abner son of Ner came to see the king, the king dismissed him, and he went in peace."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Samuel 3:232 Samuel 3:23 NIV2 Samuel 3:23 NLT2 Samuel 3:23 ESV2 Samuel 3:23 NASB2 Samuel 3:23 KJV2 Samuel 3:23 Bible Apps2 Samuel 3:23 Biblia Paralela2 Samuel 3:23 Chinese Bible2 Samuel 3:23 French Bible2 Samuel 3:23 German BibleBible Hub
2 Samuel 3:22
Top of Page
Top of Page