2 Samuel 9:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקְרָ֣א
way-yiq-rā
And calledConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֗לֶךְ
ham-me-leḵ,
the kingArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
6717 [e]צִיבָ֛א
ṣî-ḇā
ZibaN-proper-ms
5288 [e]נַ֥עַר
na-‘ar
servantN-msc
7586 [e]שָׁא֖וּל
šā-’ūl
of SaulN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֵלָ֑יו
’ê-lāw;
to himPrep | 3ms
3605 [e]כֹּל֩
kōl
allN-msc
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
thatPro-r
1961 [e]הָיָ֤ה
hā-yāh
belongedV-Qal-Perf-3ms
7586 [e]לְשָׁאוּל֙
lə-šā-’ūl
to SaulPrep-l | N-proper-ms
3605 [e]וּלְכָל־
ū-lə-ḵāl-
and to allConj-w, Prep-l | N-msc
1004 [e]בֵּית֔וֹ
bê-ṯōw,
his houseN-msc | 3ms
5414 [e]נָתַ֖תִּי
nā-ṯat-tî
I have givenV-Qal-Perf-1cs
1121 [e]לְבֶן־
lə-ḇen-
to sonPrep-l | N-msc
113 [e]אֲדֹנֶֽיךָ׃
’ă-ḏō-ne-ḵā.
of your masterN-mpc | 2ms

Hebrew Texts
שמואל ב 9:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֣א הַמֶּ֗לֶךְ אֶל־צִיבָ֛א נַ֥עַר שָׁא֖וּל וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֑יו כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר הָיָ֤ה לְשָׁאוּל֙ וּלְכָל־בֵּיתֹ֔ו נָתַ֖תִּי לְבֶן־אֲדֹנֶֽיךָ׃

שמואל ב 9:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא המלך אל־ציבא נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל־ביתו נתתי לבן־אדניך׃

שמואל ב 9:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקרא המלך אל־ציבא נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל־ביתו נתתי לבן־אדניך׃

שמואל ב 9:9 Hebrew Bible
ויקרא המלך אל ציבא נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לשאול ולכל ביתו נתתי לבן אדניך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the king called Saul's servant Ziba and said to him, "All that belonged to Saul and to all his house I have given to your master's grandson.

King James Bible
Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house.

Holman Christian Standard Bible
Then the king summoned Saul's attendant Ziba and said to him, "I have given to your master's grandson all that belonged to Saul and his family.
Treasury of Scripture Knowledge

I have given

2 Samuel 16:4 Then said the king to Ziba, Behold, your are all that pertained to …

2 Samuel 19:29 And the king said to him, Why speak you any more of your matters? …

1 Samuel 9:1 Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of …

Isaiah 32:8 But the liberal devises liberal things; and by liberal things shall he stand.

Links
2 Samuel 9:92 Samuel 9:9 NIV2 Samuel 9:9 NLT2 Samuel 9:9 ESV2 Samuel 9:9 NASB2 Samuel 9:9 KJV2 Samuel 9:9 Bible Apps2 Samuel 9:9 Biblia Paralela2 Samuel 9:9 Chinese Bible2 Samuel 9:9 French Bible2 Samuel 9:9 German BibleBible Hub
2 Samuel 9:8
Top of Page
Top of Page