2 Timothy 2:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3056 [e]λόγος
logos
talkN-NMS
846 [e]αὐτῶν
autōn
of themPPro-GM3P
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
1044 [e]γάγγραινα
gangraina
gangreneN-NFS
3542 [e]νομὴν
nomēn
pasture to growN-AFS
2192 [e]ἕξει·
hexei
will have,V-FIA-3S
3739 [e]ὧν
hōn
among whomRelPro-GMP
1510 [e]ἐστιν
estin
areV-PIA-3S
5211 [e]Ὑμέναιος
Hymenaios
HymenaeusN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5372 [e]Φιλητός,
Philētos
Philetus,N-NMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστὶν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός·

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ λόγος αὐτός ὡς γάγγραινα νομή ἔχω ὅς εἰμί Ὑμεναῖος καί Φίλητος

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος·

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φίλητος

2 Timothy 2:17 Hebrew Bible
ושיחתם כרקב תאכל סביב אשר מהם הומניוס ופיליטוס׃

2 Timothy 2:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܠܬܗܘܢ ܐܝܟ ܚܠܕܝܬܐ ܢܘܡܐ ܬܐܚܘܕ ܒܤܓܝܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܡܢܐܘܤ ܘܐܚܪܢܐ ܦܝܠܛܘܤ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus,

King James Bible
And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;

Holman Christian Standard Bible
And their word will spread like gangrene; Hymenaeus and Philetus are among them.
Treasury of Scripture Knowledge

their word.

Nahum 3:15 There shall the fire devour you; the sword shall cut you off, it …

James 5:3 Your gold and silver is corroded; and the rust of them shall be a …

canker. or, gangrene. Hymenaeus.

1 Timothy 1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered to Satan, …

Links
2 Timothy 2:172 Timothy 2:17 NIV2 Timothy 2:17 NLT2 Timothy 2:17 ESV2 Timothy 2:17 NASB2 Timothy 2:17 KJV2 Timothy 2:17 Bible Apps2 Timothy 2:17 Biblia Paralela2 Timothy 2:17 Chinese Bible2 Timothy 2:17 French Bible2 Timothy 2:17 German BibleBible Hub
2 Timothy 2:16
Top of Page
Top of Page