Deuteronomy 22:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6064 [e]וְעָנְשׁ֨וּ
wə-‘ā-nə-šū
And they shall fineConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֹת֜וֹ
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
3967 [e]מֵ֣אָה
mê-’āh
a hundred [shekels]Number-fs
3701 [e]כֶ֗סֶף
ḵe-sep̄,
of silverN-ms
5414 [e]וְנָתְנוּ֙
wə-nā-ṯə-nū
and give [them]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
1 [e]לַאֲבִ֣י
la-’ă-ḇî
to the fatherPrep-l | N-msc
5291 [e]הַֽנַּעֲרָ֔ה
han-na-‘ă-rāh,
of the young womanArt | N-fs
3588 [e]כִּ֤י
becauseConj
3318 [e]הוֹצִיא֙
hō-w-ṣî
he has broughtV-Hifil-Perf-3ms
8034 [e]שֵׁ֣ם
šêm
a nameN-ms
7451 [e]רָ֔ע
rā‘,
badAdj-ms
5921 [e]עַ֖ל
‘al
onPrep
1330 [e]בְּתוּלַ֣ת
bə-ṯū-laṯ
a virginN-fsc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
  וְלֽוֹ־
wə-lōw-
And hisConjunctive waw :: Preposition :: third person masculine singular Conj-w | Prep | 3ms
1961 [e]תִהְיֶ֣ה
ṯih-yeh
she shall beV-Qal-Imperf-3fs
802 [e]לְאִשָּׁ֔ה
lə-’iš-šāh,
wifePrep-l | N-fs
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
3201 [e]יוּכַ֥ל
yū-ḵal
he mayV-Qal-Imperf-3ms
7971 [e]לְשַּׁלְּחָ֖הּ‪‬‪‬
lə-šal-lə-ḥāh
divorce herPrep-l | V-Piel-Inf | 3fs
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3117 [e]יָמָֽיו׃
yā-māw.
his daysN-mpc | 3ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברים 22:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָנְשׁ֨וּ אֹתֹ֜ו מֵ֣אָה כֶ֗סֶף וְנָתְנוּ֙ לַאֲבִ֣י הַֽנַּעֲרָ֔ה כִּ֤י הֹוצִיא֙ שֵׁ֣ם רָ֔ע עַ֖ל בְּתוּלַ֣ת יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹֽו־תִהְיֶ֣ה לְאִשָּׁ֔ה לֹא־יוּכַ֥ל לְשַׁלְּחָ֖הּ כָּל־יָמָֽיו׃ ס

דברים 22:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו־תהיה לאשה לא־יוכל לשלחה כל־ימיו׃ ס

דברים 22:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו־תהיה לאשה לא־יוכל לשלחה כל־ימיו׃ ס

דברים 22:19 Hebrew Bible
וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and they shall fine him a hundred shekels of silver and give it to the girl's father, because he publicly defamed a virgin of Israel. And she shall remain his wife; he cannot divorce her all his days.

King James Bible
And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel: and she shall be his wife; he may not put her away all his days.

Holman Christian Standard Bible
They will also fine him 100 silver shekels and give them to the young woman's father, because that man gave an Israelite virgin a bad name. She will remain his wife; he cannot divorce her as long as he lives.
Treasury of Scripture Knowledge

he may not put

Deuteronomy 22:29 Then the man that lay with her shall give to the damsel's father …

Deuteronomy 24:1-4 When a man has taken a wife, and married her, and it come to pass …

Matthew 19:8,9 He said to them, Moses because of the hardness of your hearts suffered …

Links
Deuteronomy 22:19Deuteronomy 22:19 NIVDeuteronomy 22:19 NLTDeuteronomy 22:19 ESVDeuteronomy 22:19 NASBDeuteronomy 22:19 KJVDeuteronomy 22:19 Bible AppsDeuteronomy 22:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 22:19 Chinese BibleDeuteronomy 22:19 French BibleDeuteronomy 22:19 German BibleBible Hub
Deuteronomy 22:18
Top of Page
Top of Page