Ecclesiastes 10:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5265 [e]מַסִּ֣יעַ
mas-sî-a‘
He who quarriesV-Hifil-Prtcpl-ms
68 [e]אֲבָנִ֔ים
’ă-ḇā-nîm,
stonesN-fp
6087 [e]יֵעָצֵ֖ב
yê-‘ā-ṣêḇ
may be hurtV-Nifal-Imperf-3ms
  בָּהֶ֑ם
bā-hem;
by themPrep | 3mp
1234 [e]בּוֹקֵ֥עַ
bō-w-qê-a‘
[And] he who splitsV-Qal-Prtcpl-ms
6086 [e]עֵצִ֖ים
‘ê-ṣîm
woodN-mp
5533 [e]יִסָּ֥כֶן
yis-sā-ḵen
may be endangeredV-Nifal-Imperf-3ms
  בָּֽם׃
bām.
by itPrep | 3mp

Hebrew Texts
קהלת 10:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מַסִּ֣יעַ אֲבָנִ֔ים יֵעָצֵ֖ב בָּהֶ֑ם בֹּוקֵ֥עַ עֵצִ֖ים יִסָּ֥כֶן בָּֽם׃

קהלת 10:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃

קהלת 10:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃

קהלת 10:9 Hebrew Bible
מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He who quarries stones may be hurt by them, and he who splits logs may be endangered by them.

King James Bible
Whoso removeth stones shall be hurt therewith; and he that cleaveth wood shall be endangered thereby.

Holman Christian Standard Bible
The one who quarries stones may be hurt by them; the one who splits trees may be endangered by them.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Ecclesiastes 10:9Ecclesiastes 10:9 NIVEcclesiastes 10:9 NLTEcclesiastes 10:9 ESVEcclesiastes 10:9 NASBEcclesiastes 10:9 KJVEcclesiastes 10:9 Bible AppsEcclesiastes 10:9 Biblia ParalelaEcclesiastes 10:9 Chinese BibleEcclesiastes 10:9 French BibleEcclesiastes 10:9 German BibleBible Hub
Ecclesiastes 10:8
Top of Page
Top of Page