Exodus 14:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
859 [e]וְאַתָּ֞ה
wə-’at-tāh
but youConj-w | Pro-2ms
7311 [e]הָרֵ֣ם
hā-rêm
lift upV-Hifil-Imp-ms
853 [e]אֶֽת־
’eṯ-
-DirObjM
4294 [e]מַטְּךָ֗
maṭ-ṭə-ḵā,
your rodN-msc | 2ms
5186 [e]וּנְטֵ֧ה
ū-nə-ṭêh
and stretch outConj-w | V-Qal-Imp-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3027 [e]יָדְךָ֛
yā-ḏə-ḵā
your handN-fsc | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3220 [e]הַיָּ֖ם
hay-yām
the seaArt | N-ms
1234 [e]וּבְקָעֵ֑הוּ
ū-ḇə-qā-‘ê-hū;
and divide itConj-w | V-Qal-Imp-ms | 3ms
935 [e]וְיָבֹ֧אוּ
wə-yā-ḇō-’ū
And shall goConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֛ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
8432 [e]בְּת֥וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
through the midstPrep-b | N-msc
3220 [e]הַיָּ֖ם
hay-yām
of the seaArt | N-ms
3004 [e]בַּיַּבָּשָֽׁה׃
bay-yab-bā-šāh.
on dry [ground]Prep-b, Art | N-fs

Hebrew Texts
שמות 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֞ה הָרֵ֣ם אֶֽת־מַטְּךָ֗ וּנְטֵ֧ה אֶת־יָדְךָ֛ עַל־הַיָּ֖ם וּבְקָעֵ֑הוּ וְיָבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּתֹ֥וךְ הַיָּ֖ם בַּיַּבָּשָֽׁה׃

שמות 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה הרם את־מטך ונטה את־ידך על־הים ובקעהו ויבאו בני־ישראל בתוך הים ביבשה׃

שמות 14:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואתה הרם את־מטך ונטה את־ידך על־הים ובקעהו ויבאו בני־ישראל בתוך הים ביבשה׃

שמות 14:16 Hebrew Bible
ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"As for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, and the sons of Israel shall go through the midst of the sea on dry land.

King James Bible
But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it: and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea.

Holman Christian Standard Bible
As for you, lift up your staff, stretch out your hand over the sea, and divide it so that the Israelites can go through the sea on dry ground.
Treasury of Scripture Knowledge

lift

Exodus 14:21,26 And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused …

Exodus 4:2,17,20 And the LORD said to him, What is that in your hand? And he said, A rod…

Exodus 7:9,19 When Pharaoh shall speak to you, saying, Show a miracle for you: …

the sea. This sea was what is called in Scripture the sea of weeds; so called, according to Mr. Bruce, from the vast quantity of coral which grown in it. We call it the Red Sea; so called it is supposed, from Edom or Esau, whose territories extend to its coasts. It separates Arabia from Egypt and Ethiopia, and is computed to be

Exodus 14:21,22 And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused …

Links
Exodus 14:16Exodus 14:16 NIVExodus 14:16 NLTExodus 14:16 ESVExodus 14:16 NASBExodus 14:16 KJVExodus 14:16 Bible AppsExodus 14:16 Biblia ParalelaExodus 14:16 Chinese BibleExodus 14:16 French BibleExodus 14:16 German BibleBible Hub
Exodus 14:15
Top of Page
Top of Page