Exodus 25:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8337 [e]וְשִׁשָּׁ֣ה
wə-šiš-šāh
And sixConj-w | Number-ms
7070 [e]קָנִ֔ים
qā-nîm,
branchesN-mp
3318 [e]יֹצְאִ֖ים
yō-ṣə-’îm
shall come outV-Qal-Prtcpl-mp
6654 [e]מִצִּדֶּ֑יהָ
miṣ-ṣid-de-hā;
of its sidesPrep-m | N-mpc | 3fs
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֣ה ׀
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
7070 [e]קְנֵ֣י
qə-nê
branchesN-mpc
4501 [e]מְנֹרָ֗ה
mə-nō-rāh,
of the lampstandN-fs
6654 [e]מִצִּדָּהּ֙
miṣ-ṣid-dāh
out of sidePrep-m | N-msc | 3fs
259 [e]הָאֶחָ֔ד
hā-’e-ḥāḏ,
oneArt | Number-ms
7969 [e]וּשְׁלֹשָׁה֙
ū-šə-lō-šāh
and threeConj-w | Number-ms
7070 [e]קְנֵ֣י
qə-nê
branchesN-mpc
4501 [e]מְנֹרָ֔ה
mə-nō-rāh,
of the lampstandN-fs
6654 [e]מִצִּדָּ֖הּ
miṣ-ṣid-dāh
out of sidePrep-m | N-msc | 3fs
8145 [e]הַשֵּׁנִֽי׃
haš-šê-nî.
the secondArt | Number-oms

Hebrew Texts
שמות 25:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁשָּׁ֣ה קָנִ֔ים יֹצְאִ֖ים מִצִּדֶּ֑יהָ שְׁלֹשָׁ֣ה ׀ קְנֵ֣י מְנֹרָ֗ה מִצִּדָּהּ֙ הָאֶחָ֔ד וּשְׁלֹשָׁה֙ קְנֵ֣י מְנֹרָ֔ה מִצִּדָּ֖הּ הַשֵּׁנִֽי׃

שמות 25:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה ׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃

שמות 25:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה ׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃

שמות 25:32 Hebrew Bible
וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Six branches shall go out from its sides; three branches of the lampstand from its one side and three branches of the lampstand from its other side.

King James Bible
And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:

Holman Christian Standard Bible
Six branches are to extend from its sides, three branches of the lampstand from one side and three branches of the lampstand from the other side.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Exodus 25:32Exodus 25:32 NIVExodus 25:32 NLTExodus 25:32 ESVExodus 25:32 NASBExodus 25:32 KJVExodus 25:32 Bible AppsExodus 25:32 Biblia ParalelaExodus 25:32 Chinese BibleExodus 25:32 French BibleExodus 25:32 German BibleBible Hub
Exodus 25:31
Top of Page
Top of Page