Exodus 26:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וְעָשִׂ֛יתָ
wə-‘ā-śî-ṯā
And you shall makeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
7165 [e]קַרְסֵ֥י
qar-sê
claspsN-mpc
5178 [e]נְחֹ֖שֶׁת
nə-ḥō-šeṯ
bronzeN-fs
2572 [e]חֲמִשִּׁ֑ים
ḥă-miš-šîm;
fiftyNumber-cp
935 [e]וְהֵבֵאתָ֤
wə-hê-ḇê-ṯā
and putConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7165 [e]הַקְּרָסִים֙
haq-qə-rā-sîm
the claspsArt | N-mp
3924 [e]בַּלֻּ֣לָאֹ֔ת
bal-lu-lā-’ōṯ,
into the loopsPrep-b, Art | N-fp
2266 [e]וְחִבַּרְתָּ֥
wə-ḥib-bar-tā
and couple togetherConj-w | V-Piel-ConjPerf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
168 [e]הָאֹ֖הֶל
hā-’ō-hel
the tentArt | N-ms
1961 [e]וְהָיָ֥ה
wə-hā-yāh
that it may beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
259 [e]אֶחָֽד׃
’e-ḥāḏ.
oneNumber-ms

Hebrew Texts
שמות 26:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָשִׂ֛יתָ קַרְסֵ֥י נְחֹ֖שֶׁת חֲמִשִּׁ֑ים וְהֵבֵאתָ֤ אֶת־הַקְּרָסִים֙ בַּלֻּ֣לָאֹ֔ת וְחִבַּרְתָּ֥ אֶת־הָאֹ֖הֶל וְהָיָ֥ה אֶחָֽד׃

שמות 26:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את־הקרסים בללאת וחברת את־האהל והיה אחד׃

שמות 26:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את־הקרסים בללאת וחברת את־האהל והיה אחד׃

שמות 26:11 Hebrew Bible
ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall make fifty clasps of bronze, and you shall put the clasps into the loops and join the tent together so that it will be a unit.

King James Bible
And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.

Holman Christian Standard Bible
Make 50 bronze clasps; put the clasps through the loops and join the tent together so that it is a single unit.
Treasury of Scripture Knowledge

tent or covering

Exodus 26:3,6 The five curtains shall be coupled together one to another; and other …

Links
Exodus 26:11Exodus 26:11 NIVExodus 26:11 NLTExodus 26:11 ESVExodus 26:11 NASBExodus 26:11 KJVExodus 26:11 Bible AppsExodus 26:11 Biblia ParalelaExodus 26:11 Chinese BibleExodus 26:11 French BibleExodus 26:11 German BibleBible Hub
Exodus 26:10
Top of Page
Top of Page