Exodus 5:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
AndConj-w | DirObjM
4971 [e]מַתְכֹּ֨נֶת
maṯ-kō-neṯ
the quotaN-fsc
3843 [e]הַלְּבֵנִ֜ים
hal-lə-ḇê-nîm
of bricksArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
1992 [e]הֵם֩
hêm
theyPro-3mp
6213 [e]עֹשִׂ֨ים
‘ō-śîm
madeV-Qal-Prtcpl-mp
8543 [e]תְּמ֤וֹל
tə-mō-wl
beforeAdv
8032 [e]שִׁלְשֹׁם֙
šil-šōm
previouslyAdv
7760 [e]תָּשִׂ֣ימוּ
tā-śî-mū
you shall layV-Qal-Imperf-2mp
5921 [e]עֲלֵיהֶ֔ם
‘ă-lê-hem,
on themPrep | 3mp
3808 [e]לֹ֥א
NotAdv-NegPrt
1639 [e]תִגְרְע֖וּ
ṯiḡ-rə-‘ū
you shall reduceV-Qal-Imperf-2mp
4480 [e]מִמֶּ֑נּוּ
mim-men-nū;
itPrep | 3ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
7503 [e]נִרְפִּ֣ים
nir-pîm
are idleV-Nifal-Prtcpl-mp
1992 [e]הֵ֔ם
hêm,
theyPro-3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
UponPrep
3651 [e]כֵּ֗ן
kên,
thusAdv
1992 [e]הֵ֤ם
hêm
theyPro-3mp
6817 [e]צֹֽעֲקִים֙
ṣō-‘ă-qîm
cry outV-Qal-Prtcpl-mp
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1980 [e]נֵלְכָ֖ה
nê-lə-ḵāh
let us goV-Qal-Imperf.Cohort-1cp
2076 [e]נִזְבְּחָ֥ה
niz-bə-ḥāh
[and] sacrificeV-Qal-Imperf.Cohort-1cp
430 [e]לֵאלֹהֵֽינוּ׃
lê-lō-hê-nū.
to our GodPrep-l | N-mpc | 1cp

Hebrew Texts
שמות 5:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־מַתְכֹּ֨נֶת הַלְּבֵנִ֜ים אֲשֶׁ֣ר הֵם֩ עֹשִׂ֨ים תְּמֹ֤ול שִׁלְשֹׁם֙ תָּשִׂ֣ימוּ עֲלֵיהֶ֔ם לֹ֥א תִגְרְע֖וּ מִמֶּ֑נּוּ כִּֽי־נִרְפִּ֣ים הֵ֔ם עַל־כֵּ֗ן הֵ֤ם צֹֽעֲקִים֙ לֵאמֹ֔ר נֵלְכָ֖ה נִזְבְּחָ֥ה לֵאלֹהֵֽינוּ׃

שמות 5:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי־נרפים הם על־כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו׃

שמות 5:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואת־מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי־נרפים הם על־כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו׃

שמות 5:8 Hebrew Bible
ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But the quota of bricks which they were making previously, you shall impose on them; you are not to reduce any of it. Because they are lazy, therefore they cry out, 'Let us go and sacrifice to our God.'

King James Bible
And the tale of the bricks, which they did make heretofore, ye shall lay upon them; ye shall not diminish ought thereof: for they be idle; therefore they cry, saying, Let us go and sacrifice to our God.

Holman Christian Standard Bible
But require the same quota of bricks from them as they were making before; do not reduce it. For they are slackers--that is why they are crying out, 'Let us go and sacrifice to our God.'
Treasury of Scripture Knowledge

tale. Tale denotes number, count.

ye shall lay.

Psalm 106:41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated …

Links
Exodus 5:8Exodus 5:8 NIVExodus 5:8 NLTExodus 5:8 ESVExodus 5:8 NASBExodus 5:8 KJVExodus 5:8 Bible AppsExodus 5:8 Biblia ParalelaExodus 5:8 Chinese BibleExodus 5:8 French BibleExodus 5:8 German BibleBible Hub
Exodus 5:7
Top of Page
Top of Page