Exodus 6:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]וְאֵ֨לֶּה
wə-’êl-leh
And theseConj-w | Pro-cp
8034 [e]שְׁמ֤וֹת
šə-mō-wṯ
[are] the namesN-mpc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
3878 [e]לֵוִי֙
lê-wî
of LeviN-proper-ms
8435 [e]לְתֹ֣לְדֹתָ֔ם
lə-ṯō-lə-ḏō-ṯām,
according to their generationsPrep-l | N-fpc | 3mp
1648 [e]גֵּרְשׁ֕וֹן
gê-rə-šō-wn
GershonN-proper-ms
6955 [e]וּקְהָ֖ת
ū-qə-hāṯ
and KohathConj-w | N-proper-ms
4847 [e]וּמְרָרִ֑י
ū-mə-rā-rî;
and MerariConj-w | N-proper-ms
8141 [e]וּשְׁנֵי֙
ū-šə-nê
and the yearsConj-w | N-fpc
2416 [e]חַיֵּ֣י
ḥay-yê
of the lifeN-mpc
3878 [e]לֵוִ֔י
lê-wî,
of Levi [were]N-proper-ms
7651 [e]שֶׁ֧בַע
še-ḇa‘
sevenNumber-fs
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֛ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
3967 [e]וּמְאַ֖ת
ū-mə-’aṯ
and a hundredConj-w | Number-fsc
8141 [e]שָׁנָֽה׃
šā-nāh.
yearsN-fs

Hebrew Texts
שמות 6:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֨לֶּה שְׁמֹ֤ות בְּנֵֽי־לֵוִי֙ לְתֹ֣לְדֹתָ֔ם גֵּרְשֹׁ֕ון וּקְהָ֖ת וּמְרָרִ֑י וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י לֵוִ֔י שֶׁ֧בַע וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃

שמות 6:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה שמות בני־לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃

שמות 6:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואלה שמות בני־לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃

שמות 6:16 Hebrew Bible
ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon and Kohath and Merari; and the length of Levi's life was one hundred and thirty-seven years.

King James Bible
And these are the names of the sons of Levi according to their generations; Gershon, and Kohath, and Merari: and the years of the life of Levi were an hundred thirty and seven years.

Holman Christian Standard Bible
These are the names of the sons of Levi according to their genealogy: Gershon, Kohath, and Merari. Levi lived 137 years.
Treasury of Scripture Knowledge

sons

Genesis 46:11 And the sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

Numbers 3:17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari.

1 Chronicles 6:1,16 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari…

Kohath

Numbers 26:57 And these are they that were numbered of the Levites after their …

1 Chronicles 23:6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, …

an hundred

Exodus 6:18,20 And the sons of Kohath; Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel…

Genesis 35:28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years.

Genesis 47:28 And Jacob lived in the land of Egypt seventeen years: so the whole …

Genesis 50:26 So Joseph died, being an hundred and ten years old: and they embalmed …

Links
Exodus 6:16Exodus 6:16 NIVExodus 6:16 NLTExodus 6:16 ESVExodus 6:16 NASBExodus 6:16 KJVExodus 6:16 Bible AppsExodus 6:16 Biblia ParalelaExodus 6:16 Chinese BibleExodus 6:16 French BibleExodus 6:16 German BibleBible Hub
Exodus 6:15
Top of Page
Top of Page