Exodus 7:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
And spokeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3068 [e]יְהוָ֜ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4872 [e]מֹשֶׁ֗ה
mō-šeh,
MosesN-proper-ms
559 [e]אֱמֹ֣ר
’ĕ-mōr
SayV-Qal-Imp-ms
413 [e]אֶֽל־
’el-
toPrep
175 [e]אַהֲרֹ֡ן
’a-hă-rōn
AaronN-proper-ms
3947 [e]קַ֣ח
qaḥ
takeV-Qal-Imp-ms
4294 [e]מַטְּךָ֣
maṭ-ṭə-ḵā
your rodN-msc | 2ms
5186 [e]וּנְטֵֽה־
ū-nə-ṭêh-
and stretch outConj-w | V-Qal-Imp-ms
3027 [e]יָדְךָ֩
yā-ḏə-ḵā
your handN-fsc | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
4325 [e]מֵימֵ֨י
mê-mê
the watersN-mpc
4714 [e]מִצְרַ֜יִם
miṣ-ra-yim
of EgyptN-proper-fs
5921 [e]עַֽל־
‘al-
overPrep
5104 [e]נַהֲרֹתָ֣ם ׀
na-hă-rō-ṯām
their streamsN-mpc | 3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
2975 [e]יְאֹרֵיהֶ֣ם
yə-’ō-rê-hem
their riversN-mpc | 3mp
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and overConj-w | Prep
98 [e]אַגְמֵיהֶ֗ם
’aḡ-mê-hem,
their pondsN-mpc | 3mp
5921 [e]וְעַ֛ל
wə-‘al
and overConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
4723 [e]מִקְוֵ֥ה
miq-wêh
their poolsN-msc
4325 [e]מֵימֵיהֶ֖ם
mê-mê-hem
of waterN-mpc | 3mp
1961 [e]וְיִֽהְיוּ־
wə-yih-yū-
that they may becomeConj-w | V-Qal-ConjImperf-3mp
1818 [e]דָ֑ם
ḏām;
bloodN-ms
1961 [e]וְהָ֤יָה
wə-hā-yāh
and there shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1818 [e]דָם֙
ḏām
bloodN-ms
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
throughout allPrep-b | N-msc
776 [e]אֶ֣רֶץ
’e-reṣ
the landN-fsc
4714 [e]מִצְרַ֔יִם
miṣ-ra-yim,
of EgyptN-proper-fs
6086 [e]וּבָעֵצִ֖ים
ū-ḇā-‘ê-ṣîm
and both in [buckets of] woodConj-w, Prep-b, Art | N-mp
68 [e]וּבָאֲבָנִֽים׃
ū-ḇā-’ă-ḇā-nîm.
and [pitchers of] stoneConj-w, Prep-b, Art | N-fp

Hebrew Texts
שמות 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה אֱמֹ֣ר אֶֽל־אַהֲרֹ֡ן קַ֣ח מַטְּךָ֣ וּנְטֵֽה־יָדְךָ֩ עַל־מֵימֵ֨י מִצְרַ֜יִם עַֽל־נַהֲרֹתָ֣ם ׀ עַל־יְאֹרֵיהֶ֣ם וְעַל־אַגְמֵיהֶ֗ם וְעַ֛ל כָּל־מִקְוֵ֥ה מֵימֵיהֶ֖ם וְיִֽהְיוּ־דָ֑ם וְהָ֤יָה דָם֙ בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּבָעֵצִ֖ים וּבָאֲבָנִֽים׃

שמות 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־משה אמר אל־אהרן קח מטך ונטה־ידך על־מימי מצרים על־נהרתם ׀ על־יאריהם ועל־אגמיהם ועל כל־מקוה מימיהם ויהיו־דם והיה דם בכל־ארץ מצרים ובעצים ובאבנים׃

שמות 7:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר יהוה אל־משה אמר אל־אהרן קח מטך ונטה־ידך על־מימי מצרים על־נהרתם ׀ על־יאריהם ועל־אגמיהם ועל כל־מקוה מימיהם ויהיו־דם והיה דם בכל־ארץ מצרים ובעצים ובאבנים׃

שמות 7:19 Hebrew Bible
ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the LORD said to Moses, "Say to Aaron, 'Take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their rivers, over their streams, and over their pools, and over all their reservoirs of water, that they may become blood; and there will be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone.'"

King James Bible
And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood; and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone.

Holman Christian Standard Bible
So the LORD said to Moses, "Tell Aaron: Take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt--over their rivers, canals, ponds, and all their water reservoirs--and they will become blood. There will be blood throughout the land of Egypt, even in wooden and stone containers."
Treasury of Scripture Knowledge

stretch

Exodus 8:5,6,16 And the LORD spoke to Moses, Say to Aaron, Stretch forth your hand …

Exodus 9:22,23,33 And the LORD said to Moses, Stretch forth your hand toward heaven, …

Exodus 10:12,21 And the LORD said to Moses, Stretch out your hand over the land of …

Exodus 14:21,26 And Moses stretched out his hand over the sea; and the LORD caused …

their pools. Heb. gathering of their waters

Genesis 1:10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of …

Links
Exodus 7:19Exodus 7:19 NIVExodus 7:19 NLTExodus 7:19 ESVExodus 7:19 NASBExodus 7:19 KJVExodus 7:19 Bible AppsExodus 7:19 Biblia ParalelaExodus 7:19 Chinese BibleExodus 7:19 French BibleExodus 7:19 German BibleBible Hub
Exodus 7:18
Top of Page
Top of Page