Ezekiel 42:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1870 [e]וְדֶ֙רֶךְ֙
wə-ḏe-reḵ
And [There] [was] a walkConj-w | N-cs
6440 [e]לִפְנֵיהֶ֔ם
lip̄-nê-hem,
in front of themPrep-l | N-mpc | 3mp
4758 [e]כְּמַרְאֵ֣ה
kə-mar-’êh
and their appearance [was] likePrep-k | N-msc
3957 [e]הַלְּשָׁכ֗וֹת
hal-lə-šā-ḵō-wṯ,
the chambersArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
that [were]Pro-r
1870 [e]דֶּ֣רֶךְ
de-reḵ
towardN-csc
6828 [e]הַצָּפ֔וֹן
haṣ-ṣā-p̄ō-wn,
the northArt | N-fs
753 [e]כְּאָרְכָּ֖ן
kə-’ā-rə-kān
they [were] as longPrep-k | N-msc | 3fp
3651 [e]כֵּ֣ן
kên
thusAdv
7341 [e]רָחְבָּ֑ן
rā-ḥə-bān;
and as wide as the [others]N-msc | 3fp
3605 [e]וְכֹל֙
wə-ḵōl
and allConj-w | N-msc
4161 [e]מוֹצָ֣אֵיהֶ֔ן
mō-w-ṣā-’ê-hen,
their exitsN-mpc | 3fp
4941 [e]וּכְמִשְׁפְּטֵיהֶ֖ן
ū-ḵə-miš-pə-ṭê-hen
and entrances [were]Conj-w, Prep-k | N-mpc | 3fp
6607 [e]וּכְפִתְחֵיהֶֽן׃
ū-ḵə-p̄iṯ-ḥê-hen.
and according to planConj-w, Prep-k | N-mpc | 3fp

Hebrew Texts
יחזקאל 42:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדֶ֙רֶךְ֙ לִפְנֵיהֶ֔ם כְּמַרְאֵ֣ה הַלְּשָׁכֹ֗ות אֲשֶׁר֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפֹ֔ון כְּאָרְכָּ֖ן כֵּ֣ן רָחְבָּ֑ן וְכֹל֙ מֹוצָ֣אֵיהֶ֔ן וּכְמִשְׁפְּטֵיהֶ֖ן וּכְפִתְחֵיהֶֽן׃

יחזקאל 42:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן׃

יחזקאל 42:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן׃

יחזקאל 42:11 Hebrew Bible
ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The way in front of them was like the appearance of the chambers which were on the north, according to their length so was their width, and all their exits were both according to their arrangements and openings.

King James Bible
And the way before them was like the appearance of the chambers which were toward the north, as long as they, and as broad as they: and all their goings out were both according to their fashions, and according to their doors.

Holman Christian Standard Bible
with a passageway in front of them, just like the chambers that faced north. Their length and width, as well as all their exits, measurements, and entrances, were identical.
Treasury of Scripture Knowledge

Ezekiel 42:2-8 Before the length of an hundred cubits was the north door, and the …

Links
Ezekiel 42:11Ezekiel 42:11 NIVEzekiel 42:11 NLTEzekiel 42:11 ESVEzekiel 42:11 NASBEzekiel 42:11 KJVEzekiel 42:11 Bible AppsEzekiel 42:11 Biblia ParalelaEzekiel 42:11 Chinese BibleEzekiel 42:11 French BibleEzekiel 42:11 German BibleBible Hub
Ezekiel 42:10
Top of Page
Top of Page