Ezra 2:6
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
The sonsN-mpc
  פַחַ֥ת
p̄a-ḥaṯ
of 
6355 [e]מוֹאָ֛ב
mō-w-’āḇ
Pahath-moabN-proper-fs
1121 [e]לִבְנֵ֥י
liḇ-nê
of the sonsPrep-l | N-mpc
3442 [e]יֵשׁ֖וּעַ
yê-šū-a‘
of JeshuaN-proper-ms
3097 [e]יוֹאָ֑ב
yō-w-’āḇ;
[and] JoabN-proper-ms
505 [e]אַלְפַּ֕יִם
’al-pa-yim
two thousandNumber-md
8083 [e]שְׁמֹנֶ֥ה
šə-mō-neh
eightNumber-fs
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
8147 [e]וּשְׁנֵ֥ים
ū-šə-nêm
and twoConj-w | Number-md
6240 [e]עָשָֽׂר׃
‘ā-śār.
[and] tenNumber-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 2:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵֽי־פַחַ֥ת מֹואָ֛ב לִבְנֵ֥י יֵשׁ֖וּעַ יֹואָ֑ב אַלְפַּ֕יִם שְׁמֹנֶ֥ה מֵאֹ֖ות וּשְׁנֵ֥ים עָשָֽׂר׃ ס

עזרא 2:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני־פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר׃ ס

עזרא 2:6 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני־פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר׃ ס

עזרא 2:6 Hebrew Bible
בני פחת מואב לבני ישוע יואב אלפים שמנה מאות ושנים עשר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
the sons of Pahath-moab of the sons of Jeshua and Joab, 2,812;

King James Bible
The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.

Holman Christian Standard Bible
Pahath-moab's descendants: Jeshua's and Joab's descendants2,812
Treasury of Scripture Knowledge

Pahath-moab

Ezra 8:4 Of the sons of Pahathmoab; Elihoenai the son of Zerahiah, and with …

Ezra 10:30 And of the sons of Pahathmoab; Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, …

Nehemiah 7:11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two …

Nehemiah 10:14 The chief of the people; Parosh, Pahathmoab, Elam, Zatthu, Bani,

Joab

Ezra 8:9 Of the sons of Joab; Obadiah the son of Jehiel, and with him two …

Links
Ezra 2:6Ezra 2:6 NIVEzra 2:6 NLTEzra 2:6 ESVEzra 2:6 NASBEzra 2:6 KJVEzra 2:6 Bible AppsEzra 2:6 Biblia ParalelaEzra 2:6 Chinese BibleEzra 2:6 French BibleEzra 2:6 German BibleBible Hub
Ezra 2:5
Top of Page
Top of Page