Ezra 5:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3705 [e]וּכְעַ֞ן
ū-ḵə-‘an
Now thereforeConj-w | Adv
2006 [e]הֵ֧ן
hên
ifConj
5922 [e]עַל־
‘al-
toPrep
4430 [e]מַלְכָּ֣א
mal-kā
king theN-msd
2869 [e]טָ֗ב
ṭāḇ,
[it seems] goodAdj-ms
1240 [e]יִ֠תְבַּקַּר
yiṯ-baq-qar
let a search be madeV-Hitpael-Imperf-3ms
1005 [e]בְּבֵ֨ית
bə-ḇêṯ
in housePrep-b | N-msc
1596 [e]גִּנְזַיָּ֜א
gin-zay-yā
treasureN-mpd
1768 [e]דִּי־
dî-
thatPro-r
4430 [e]מַלְכָּ֣א
mal-kā
king's theN-msd
8536 [e]תַמָּה֮
ṯam-māh
-Adv
1768 [e]דִּ֣י
which [is] therePro-r
895 [e]בְּבָבֶל֒
bə-ḇā-ḇel
in BabylonPrep-b | N-proper-fs
2006 [e]הֵ֣ן
hên
whetherConj
383 [e]אִיתַ֗י
’î-ṯay,
[it] is [so]Adv
1768 [e]דִּֽי־
dî-
thatPro-r
4481 [e]מִן־
min-
byPrep
3567 [e]כּ֤וֹרֶשׁ
kō-w-reš
CyrusN-proper-ms
4430 [e]מַלְכָּא֙
mal-kā
KingN-msd
7761 [e]שִׂ֣ים
śîm
was issuedV-Nifal-Perf-3ms
2942 [e]טְעֵ֔ם
ṭə-‘êm,
a decreeN-ms
1124 [e]לְמִבְנֵ֛א
lə-miḇ-nê
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
1005 [e]בֵּית־
bêṯ-
houseN-msc
426 [e]אֱלָהָ֥א
’ĕ-lā-hā
of GodN-msd
1791 [e]דֵ֖ךְ
ḏêḵ
thisAdj-ms
3390 [e]בִּירוּשְׁלֶ֑ם
bî-rū-šə-lem;
at JerusalemPrep-b | N-proper-ms
7470 [e]וּרְע֥וּת
ū-rə-‘ūṯ
and his pleasureConj-w | N-fsc
4430 [e]מַלְכָּ֛א
mal-kā
king theN-msd
5922 [e]עַל־
‘al-
concerningPrep
1836 [e]דְּנָ֖ה
də-nāh
this [matter]Pro-ms
7972 [e]יִשְׁלַ֥ח
yiš-laḥ
Let sendV-Qal-Imperf-3ms
5922 [e]עֲלֶֽינָא׃
‘ă-le-nā.
usPrep | 1cp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 5:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְעַ֞ן הֵ֧ן עַל־מַלְכָּ֣א טָ֗ב יִ֠תְבַּקַּר בְּבֵ֨ית גִּנְזַיָּ֜א דִּי־מַלְכָּ֣א תַמָּה֮ דִּ֣י בְּבָבֶל֒ הֵ֣ן אִיתַ֗י דִּֽי־מִן־כֹּ֤ורֶשׁ מַלְכָּא֙ שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְמִבְנֵ֛א בֵּית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ בִּירוּשְׁלֶ֑ם וּרְע֥וּת מַלְכָּ֛א עַל־דְּנָ֖ה יִשְׁלַ֥ח עֲלֶֽינָא׃ ס

עזרא 5:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכען הן על־מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די־מלכא תמה די בבבל הן איתי די־מן־כורש מלכא שים טעם למבנא בית־אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על־דנה ישלח עלינא׃ ס

עזרא 5:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכען הן על־מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די־מלכא תמה די בבבל הן איתי די־מן־כורש מלכא שים טעם למבנא בית־אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על־דנה ישלח עלינא׃ ס

עזרא 5:17 Hebrew Bible
וכען הן על מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די מלכא תמה די בבבל הן איתי די מן כורש מלכא שים טעם למבנא בית אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על דנה ישלח עלינא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now if it pleases the king, let a search be conducted in the king's treasure house, which is there in Babylon, if it be that a decree was issued by King Cyrus to rebuild this house of God at Jerusalem; and let the king send to us his decision concerning this matter."

King James Bible
Now therefore, if it seem good to the king, let there be search made in the king's treasure house, which is there at Babylon, whether it be so, that a decree was made of Cyrus the king to build this house of God at Jerusalem, and let the king send his pleasure to us concerning this matter.

Holman Christian Standard Bible
So if it pleases the king, let a search of the royal archives in Babylon be conducted to see if it is true that a decree was issued by King Cyrus to rebuild the house of God in Jerusalem. Let the king's decision regarding this matter be sent to us.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

Ezra 4:15,19 That search may be made in the book of the records of your fathers: …

Ezra 6:1,2 Then Darius the king made a decree, and search was made in the house …

Proverbs 25:2 It is the glory of God to conceal a thing: but the honor of kings …

a decree

Ezra 6:3-5 In the first year of Cyrus the king the same Cyrus the king made …

Links
Ezra 5:17Ezra 5:17 NIVEzra 5:17 NLTEzra 5:17 ESVEzra 5:17 NASBEzra 5:17 KJVEzra 5:17 Bible AppsEzra 5:17 Biblia ParalelaEzra 5:17 Chinese BibleEzra 5:17 French BibleEzra 5:17 German BibleBible Hub
Ezra 5:16
Top of Page
Top of Page