Genesis 29:26
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3837 [e]לָבָ֔ן
lā-ḇān,
LabanN-proper-ms
3808 [e]לֹא־
lō-
notAdv-NegPrt
6213 [e]יֵעָשֶׂ֥ה
yê-‘ā-śeh
it must be doneV-Nifal-Imperf-3ms
3651 [e]כֵ֖ן
ḵên
soAdv
4725 [e]בִּמְקוֹמֵ֑נוּ
bim-qō-w-mê-nū;
in our countryPrep-b | N-msc | 1cp
5414 [e]לָתֵ֥ת
lā-ṯêṯ
to givePrep-l | V-Qal-Inf
6810 [e]הַצְּעִירָ֖ה
haṣ-ṣə-‘î-rāh
the youngerArt | Adj-fs
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
1067 [e]הַבְּכִירָֽה׃
hab-bə-ḵî-rāh.
the firstbornArt | Adj-fs

Hebrew Texts
בראשית 29:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לָבָ֔ן לֹא־יֵעָשֶׂ֥ה כֵ֖ן בִּמְקֹומֵ֑נוּ לָתֵ֥ת הַצְּעִירָ֖ה לִפְנֵ֥י הַבְּכִירָֽה׃

בראשית 29:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לבן לא־יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה׃

בראשית 29:26 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר לבן לא־יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה׃

בראשית 29:26 Hebrew Bible
ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But Laban said, "It is not the practice in our place to marry off the younger before the firstborn.

King James Bible
And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn.

Holman Christian Standard Bible
Laban answered, "It is not the custom in this place to give the younger daughter in marriage before the firstborn.
Treasury of Scripture Knowledge

country. Heb. place.

Genesis 29:26 And Laban said, It must not be so done in our country, to give the …

Links
Genesis 29:26Genesis 29:26 NIVGenesis 29:26 NLTGenesis 29:26 ESVGenesis 29:26 NASBGenesis 29:26 KJVGenesis 29:26 Bible AppsGenesis 29:26 Biblia ParalelaGenesis 29:26 Chinese BibleGenesis 29:26 French BibleGenesis 29:26 German BibleBible Hub
Genesis 29:25
Top of Page
Top of Page