Genesis 30:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֨א
way-yā-ḇō
And when cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3290 [e]יַעֲקֹ֣ב
ya-‘ă-qōḇ
JacobN-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
outPrep
7704 [e]הַשָּׂדֶה֮
haś-śā-ḏeh
of the fieldArt | N-ms
6153 [e]בָּעֶרֶב֒
bā-‘e-reḇ
in the eveningPrep-b, Art | N-ms
3318 [e]וַתֵּצֵ֨א
wat-tê-ṣê
then went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
3812 [e]לֵאָ֜ה
lê-’āh
LeahN-proper-fs
7125 [e]לִקְרָאת֗וֹ
liq-rā-ṯōw,
to meet himPrep-l | V-Qal-Inf | 3ms
559 [e]וַתֹּ֙אמֶר֙
wat-tō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
413 [e]אֵלַ֣י
’ê-lay
to mePrep | 1cs
935 [e]תָּב֔וֹא
tā-ḇō-w,
you must come inV-Qal-Imperf-2ms
3588 [e]כִּ֚י
forConj
7936 [e]שָׂכֹ֣ר
śā-ḵōr
surelyV-Qal-InfAbs
7936 [e]שְׂכַרְתִּ֔יךָ
śə-ḵar-tî-ḵā,
I have hired youV-Qal-Perf-1cs | 2ms
1736 [e]בְּדוּדָאֵ֖י
bə-ḏū-ḏā-’ê
with mandrakesPrep-b | N-mpc
1121 [e]בְּנִ֑י
bə-nî;
of my sonN-msc | 1cs
7901 [e]וַיִּשְׁכַּ֥ב
way-yiš-kaḇ
And he layConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5973 [e]עִמָּ֖הּ
‘im-māh
with herPrep | 3fs
3915 [e]בַּלַּ֥יְלָה
bal-lay-lāh
nightPrep-b, Art | N-ms
1931 [e]הֽוּא׃
hū.
thatPro-3ms

Hebrew Texts
בראשית 30:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֨א יַעֲקֹ֣ב מִן־הַשָּׂדֶה֮ בָּעֶרֶב֒ וַתֵּצֵ֨א לֵאָ֜ה לִקְרָאתֹ֗ו וַתֹּ֙אמֶר֙ אֵלַ֣י תָּבֹ֔וא כִּ֚י שָׂכֹ֣ר שְׂכַרְתִּ֔יךָ בְּדוּדָאֵ֖י בְּנִ֑י וַיִּשְׁכַּ֥ב עִמָּ֖הּ בַּלַּ֥יְלָה הֽוּא׃

בראשית 30:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא יעקב מן־השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃

בראשית 30:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא יעקב מן־השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃

בראשית 30:16 Hebrew Bible
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When Jacob came in from the field in the evening, then Leah went out to meet him and said, "You must come in to me, for I have surely hired you with my son's mandrakes." So he lay with her that night.

King James Bible
And Jacob came out of the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, Thou must come in unto me; for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night.

Holman Christian Standard Bible
When Jacob came in from the field that evening, Leah went out to meet him and said, "You must come with me, for I have hired you with my son's mandrakes." So Jacob slept with her that night.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 30:16Genesis 30:16 NIVGenesis 30:16 NLTGenesis 30:16 ESVGenesis 30:16 NASBGenesis 30:16 KJVGenesis 30:16 Bible AppsGenesis 30:16 Biblia ParalelaGenesis 30:16 Chinese BibleGenesis 30:16 French BibleGenesis 30:16 German BibleBible Hub
Genesis 30:15
Top of Page
Top of Page