Genesis 30:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5848 [e]וּבְהַעֲטִ֥יף
ū-ḇə-ha-‘ă-ṭîp̄
But when were feebleConj-w, Prep-b | V-Hifil-Inf
6629 [e]הַצֹּ֖אן
haṣ-ṣōn
the flocksArt | N-cs
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
7760 [e]יָשִׂ֑ים
yā-śîm;
he did put [them] inV-Qal-Imperf-3ms
1961 [e]וְהָיָ֤ה
wə-hā-yāh
So wereConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5848 [e]הָעֲטֻפִים֙
hā-‘ă-ṭu-p̄îm
the feeblerArt | N-mp
3837 [e]לְלָבָ֔ן
lə-lā-ḇān,
of LabanPrep-l | N-proper-ms
7194 [e]וְהַקְּשֻׁרִ֖ים
wə-haq-qə-šu-rîm
and the strongerConj-w, Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-mp
3290 [e]לְיַעֲקֹֽב׃
lə-ya-‘ă-qōḇ.
of JacobPrep-l | N-proper-ms

Hebrew Texts
בראשית 30:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְהַעֲטִ֥יף הַצֹּ֖אן לֹ֣א יָשִׂ֑ים וְהָיָ֤ה הָעֲטֻפִים֙ לְלָבָ֔ן וְהַקְּשֻׁרִ֖ים לְיַעֲקֹֽב׃

בראשית 30:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב׃

בראשית 30:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב׃

בראשית 30:42 Hebrew Bible
ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
but when the flock was feeble, he did not put them in; so the feebler were Laban's and the stronger Jacob's.

King James Bible
But when the cattle were feeble, he put them not in: so the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's.

Holman Christian Standard Bible
As for the weaklings of the flocks, he did not put out the branches. So it turned out that the weak sheep belonged to Laban and the stronger ones to Jacob.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 30:42Genesis 30:42 NIVGenesis 30:42 NLTGenesis 30:42 ESVGenesis 30:42 NASBGenesis 30:42 KJVGenesis 30:42 Bible AppsGenesis 30:42 Biblia ParalelaGenesis 30:42 Chinese BibleGenesis 30:42 French BibleGenesis 30:42 German BibleBible Hub
Genesis 30:41
Top of Page
Top of Page