Isaiah 34:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8033 [e]שָׁ֣מָּה
šām-māh
ThereAdv | 3fs
7077 [e]קִנְּנָ֤ה
qin-nə-nāh
shall make her nestV-Piel-Perf-3fs
7091 [e]קִפּוֹז֙
qip-pō-wz
the arrow snakeN-fs
4422 [e]וַתְּמַלֵּ֔ט
wat-tə-mal-lêṭ,
and lay [eggs]Conj-w | V-Piel-ConsecImperf-3fs
1234 [e]וּבָקְעָ֖ה
ū-ḇā-qə-‘āh
and hatchConj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
1716 [e]וְדָגְרָ֣ה
wə-ḏā-ḡə-rāh
and gather [them]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3fs
6738 [e]בְצִלָּ֑הּ
ḇə-ṣil-lāh;
under her shadowPrep-b | N-msc | 3fs
389 [e]אַךְ־
’aḵ-
AlsoAdv
8033 [e]שָׁ֛ם
šām
thereAdv
6908 [e]נִקְבְּצ֥וּ
niq-bə-ṣū
shall be gatheredV-Nifal-Perf-3cp
1772 [e]דַיּ֖וֹת
ḏay-yō-wṯ
the hawksN-fp
802 [e]אִשָּׁ֥ה
’iš-šāh
every oneN-fs
7468 [e]רְעוּתָֽהּ׃
rə-‘ū-ṯāh.
with her mateN-fsc | 3fs

Hebrew Texts
ישעה 34:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שָׁ֣מָּה קִנְּנָ֤ה קִפֹּוז֙ וַתְּמַלֵּ֔ט וּבָקְעָ֖ה וְדָגְרָ֣ה בְצִלָּ֑הּ אַךְ־שָׁ֛ם נִקְבְּצ֥וּ דַיֹּ֖ות אִשָּׁ֥ה רְעוּתָֽהּ׃

ישעה 34:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך־שם נקבצו דיות אשה רעותה׃

ישעה 34:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך־שם נקבצו דיות אשה רעותה׃

ישעה 34:15 Hebrew Bible
שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך שם נקבצו דיות אשה רעותה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The tree snake will make its nest and lay eggs there, And it will hatch and gather them under its protection. Yes, the hawks will be gathered there, Every one with its kind.

King James Bible
There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.

Holman Christian Standard Bible
The sand partridge will make her nest there; she will lay and hatch her eggs and will gather her brood under her shadow. Indeed, the birds of prey will gather there, each with its mate.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Isaiah 34:15Isaiah 34:15 NIVIsaiah 34:15 NLTIsaiah 34:15 ESVIsaiah 34:15 NASBIsaiah 34:15 KJVIsaiah 34:15 Bible AppsIsaiah 34:15 Biblia ParalelaIsaiah 34:15 Chinese BibleIsaiah 34:15 French BibleIsaiah 34:15 German BibleBible Hub
Isaiah 34:14
Top of Page
Top of Page