Jeremiah 46:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
631 [e]אִסְר֣וּ
’is-rū
HarnessV-Qal-Imp-mp
5483 [e]הַסּוּסִ֗ים
has-sū-sîm,
the horsesArt | N-mp
5927 [e]וַֽעֲלוּ֙
wa-‘ă-lū
and mount upConj-w | V-Qal-Imp-mp
6571 [e]הַפָּ֣רָשִׁ֔ים
hap-pā-rā-šîm,
you horsemenArt | N-mp
3320 [e]וְהִֽתְיַצְּב֖וּ
wə-hiṯ-yaṣ-ṣə-ḇū
and Stand forthConj-w | V-Hitpael-Imp-mp
3553 [e]בְּכ֥וֹבָעִ֑ים
bə-ḵō-w-ḇā-‘îm;
with [your] helmetsPrep-b | N-mp
4838 [e]מִרְקוּ֙
mir-qū
PolishV-Qal-Imp-mp
7420 [e]הָֽרְמָחִ֔ים
hā-rə-mā-ḥîm,
the spearsArt | N-mp
3847 [e]לִבְשׁ֖וּ
liḇ-šū
Put onV-Qal-Imp-mp
5630 [e]הַסִּרְיֹנֹֽת׃
has-sir-yō-nōṯ.
the armorArt | N-mp

Hebrew Texts
ירמיה 46:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִסְר֣וּ הַסּוּסִ֗ים וַֽעֲלוּ֙ הַפָּ֣רָשִׁ֔ים וְהִֽתְיַצְּב֖וּ בְּכֹ֥ובָעִ֑ים מִרְקוּ֙ הָֽרְמָחִ֔ים לִבְשׁ֖וּ הַסִּרְיֹנֹֽת׃

ירמיה 46:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו הסרינת׃

ירמיה 46:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו הסרינת׃

ירמיה 46:4 Hebrew Bible
אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו הסרינת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Harness the horses, And mount the steeds, And take your stand with helmets on! Polish the spears, Put on the scale-armor!

King James Bible
Harness the horses; and get up, ye horsemen, and stand forth with your helmets; furbish the spears, and put on the brigandines.

Holman Christian Standard Bible
Harness the horses; mount the steeds; take your positions with helmets on! Polish the lances; put on armor!
Treasury of Scripture Knowledge

furbish

Ezekiel 21:9-11,28 Son of man, prophesy, and say, Thus said the LORD; Say, A sword, …

brigandines

Jeremiah 51:3 Against him that bends let the archer bend his bow, and against him …

Links
Jeremiah 46:4Jeremiah 46:4 NIVJeremiah 46:4 NLTJeremiah 46:4 ESVJeremiah 46:4 NASBJeremiah 46:4 KJVJeremiah 46:4 Bible AppsJeremiah 46:4 Biblia ParalelaJeremiah 46:4 Chinese BibleJeremiah 46:4 French BibleJeremiah 46:4 German BibleBible Hub
Jeremiah 46:3
Top of Page
Top of Page