Job 24:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6174 [e]עָר֣וֹם
‘ā-rō-wm
NakedAdj-ms
1980 [e]הִ֭לְּכוּ
hil-lə-ḵū
they cause [the poor] to goV-Piel-Perf-3cp
1097 [e]בְּלִ֣י
bə-lî
withoutAdv
3830 [e]לְב֑וּשׁ
lə-ḇūš;
clothingN-ms
7456 [e]וּ֝רְעֵבִ֗ים
ū-rə-‘ê-ḇîm,
and from the hungryConj-w | Adj-mp
5375 [e]נָ֣שְׂאוּ
nā-śə-’ū
they take awayV-Qal-Perf-3cp
6016 [e]עֹֽמֶר׃
‘ō-mer.
the sheavesN-ms

Hebrew Texts
איוב 24:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָרֹ֣ום הִ֭לְּכוּ בְּלִ֣י לְב֑וּשׁ וּ֝רְעֵבִ֗ים נָ֣שְׂאוּ עֹֽמֶר׃

איוב 24:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

איוב 24:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

איוב 24:10 Hebrew Bible
ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"They cause the poor to go about naked without clothing, And they take away the sheaves from the hungry.

King James Bible
They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;

Holman Christian Standard Bible
Without clothing, they wander about naked. They carry sheaves but go hungry.
Treasury of Scripture Knowledge

they take away

Deuteronomy 24:19 When you cut down your harvest in your field, and have forgot a sheaf …

Amos 2:7,8 That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and …

Amos 5:11,12 For as much therefore as your treading is on the poor, and you take …

Links
Job 24:10Job 24:10 NIVJob 24:10 NLTJob 24:10 ESVJob 24:10 NASBJob 24:10 KJVJob 24:10 Bible AppsJob 24:10 Biblia ParalelaJob 24:10 Chinese BibleJob 24:10 French BibleJob 24:10 German BibleBible Hub
Job 24:9
Top of Page
Top of Page