John 1:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2491 [e]Ἰωάννης
Iōannēs
JohnN-NMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
IPPro-N1S
907 [e]βαπτίζω
baptizō
baptizeV-PIA-1S
1722 [e]ἐν
en
withPrep
5204 [e]ὕδατι·
hydati
water;N-DNS
3319 [e]μέσος
mesos
but in [the] midstAdj-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
2476 [e]ἕστηκεν*
hestēken
stands [One]V-RIA-3S
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1492 [e]οἴδατε,
oidate
know,V-RIA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάνης / Ἰωάννης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει / ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων· Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων· ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν στήκει, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης, λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε

John 1:26 Hebrew Bible
ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃

John 1:26 Aramaic NT: Peshitta
ܥܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܡܥܡܕ ܐܢܐ ܒܡܝܐ ܒܝܢܬܟܘܢ ܕܝܢ ܩܐܡ ܗܘ ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
John answered them saying, "I baptize in water, but among you stands One whom you do not know.

King James Bible
John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;

Holman Christian Standard Bible
I baptize with water," John answered them. "Someone stands among you, but you don't know Him.
Treasury of Scripture Knowledge

I.

Matthew 3:11 I indeed baptize you with water to repentance. but he that comes …

Mark 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with …

Luke 3:16 John answered, saying to them all, I indeed baptize you with water; …

Acts 1:5 For John truly baptized with water; but you shall be baptized with …

Acts 11:16 Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed …

whom.

John 1:10,11 He was in the world, and the world was made by him, and the world …

John 8:19 Then said they to him, Where is your Father? Jesus answered, You …

John 16:3 And these things will they do to you, because they have not known …

John 17:3,25 And this is life eternal, that they might know you the only true …

Malachi 3:1,2 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before …

1 John 3:1 Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we …

Links
John 1:26John 1:26 NIVJohn 1:26 NLTJohn 1:26 ESVJohn 1:26 NASBJohn 1:26 KJVJohn 1:26 Bible AppsJohn 1:26 Biblia ParalelaJohn 1:26 Chinese BibleJohn 1:26 French BibleJohn 1:26 German BibleBible Hub
John 1:25
Top of Page
Top of Page