John 14:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
2046 [e]εἴρηκα
eirēka
I have toldV-RIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
4250 [e]πρὶν
prin
beforeAdv
1096 [e]γενέσθαι,
genesthai
it comes to pass,V-ANM
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
1096 [e]γένηται
genētai
it shall have come to pass,V-ASM-3S
4100 [e]πιστεύσητε.
pisteusēte
you might believe.V-ASA-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Nestle 1904
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι· ἵνα, ὅταν γένηται, πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι· ἵνα, ὅταν γένηται, πιστεύσητε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε

John 14:29 Hebrew Bible
ועתה הנה הגדתי זאת לכם בטרם היותה למען בבואה תאמינו׃

John 14:29 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܡܐ ܕܗܘܐ ܬܗܝܡܢܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now I have told you before it happens, so that when it happens, you may believe.

King James Bible
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.

Holman Christian Standard Bible
I have told you now before it happens so that when it does happen you may believe.
Treasury of Scripture Knowledge

John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, you …

John 16:4-30,31 But these things have I told you, that when the time shall come, …

Matthew 24:24,25 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall …

Links
John 14:29John 14:29 NIVJohn 14:29 NLTJohn 14:29 ESVJohn 14:29 NASBJohn 14:29 KJVJohn 14:29 Bible AppsJohn 14:29 Biblia ParalelaJohn 14:29 Chinese BibleJohn 14:29 French BibleJohn 14:29 German BibleBible Hub
John 14:28
Top of Page
Top of Page