John 4:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
1063 [e]γὰρ
gar
ForConj
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
the disciplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
565 [e]ἀπεληλύθεισαν
apelēlytheisan
had gone awayV-LIA-3P
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4172 [e]πόλιν,
polin
city,N-AFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5160 [e]τροφὰς
trophas
foodN-AFP
59 [e]ἀγοράσωσιν.
agorasōsin
they might buy.V-ASA-3P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Nestle 1904
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν

John 4:8 Hebrew Bible
כי תלמידיו הלכו העירה לקנות אכל׃

John 4:8 Aramaic NT: Peshitta
ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܓܝܪ ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܢܙܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܤܝܒܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For His disciples had gone away into the city to buy food.

King James Bible
(For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)

Holman Christian Standard Bible
for His disciples had gone into town to buy food."
Treasury of Scripture Knowledge

to buy.

John 6:5-7 When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come …

Luke 9:13 But he said to them, Give you them to eat. And they said, We have …

Links
John 4:8John 4:8 NIVJohn 4:8 NLTJohn 4:8 ESVJohn 4:8 NASBJohn 4:8 KJVJohn 4:8 Bible AppsJohn 4:8 Biblia ParalelaJohn 4:8 Chinese BibleJohn 4:8 French BibleJohn 4:8 German BibleBible Hub
John 4:7
Top of Page
Top of Page