John 7:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
YouPPro-N2P
305 [e]ἀνάβητε
anabēte
go upV-AMA-2P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1859 [e]ἑορτήν·
heortēn
feast.N-AFS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
305 [e]ἀναβαίνω
anabainō
am going upV-PIA-1S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1859 [e]ἑορτὴν
heortēn
feastN-AFS
3778 [e]ταύτην,
tautēn
this,DPro-AFS
3754 [e]ὅτι
hoti
forConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1699 [e]ἐμὸς
emos
MyPPro-NM1S
2540 [e]καιρὸς
kairos
timeN-NMS
3768 [e]οὔπω
oupō
not yetAdv
4137 [e]πεπλήρωται.
peplērōtai
has been fulfilled.V-RIM/P-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Nestle 1904
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὔπω / οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν ταύτην, ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὑμεῖς ἀνάβητε εἰς τὴν ἑορτήν· ταύτην ἐγὼ οὔπω ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην· ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πεπλήρωται

John 7:8 Hebrew Bible
עלו אתם לחג את החג אני לא אעלה אל החג הזה כי עתי לא מלאה עד עתה׃

John 7:8 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܬܘܢ ܤܩܘ ܠܥܕܥܕܐ ܗܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ܤܠܩ ܐܢܐ ܗܫܐ ܠܥܕܥܕܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Go up to the feast yourselves; I do not go up to this feast because My time has not yet fully come."

King James Bible
Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast; for my time is not yet full come.

Holman Christian Standard Bible
Go up to the festival yourselves. I'm not going up to the festival yet, because My time has not yet fully come."
Treasury of Scripture Knowledge

I go not.

John 7:6,30 Then Jesus said to them, My time is not yet come: but your time is …

John 8:20,30 These words spoke Jesus in the treasury, as he taught in the temple: …

John 11:6,7 When he had heard therefore that he was sick, he stayed two days …

1 Corinthians 2:15,16 But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged …

Links
John 7:8John 7:8 NIVJohn 7:8 NLTJohn 7:8 ESVJohn 7:8 NASBJohn 7:8 KJVJohn 7:8 Bible AppsJohn 7:8 Biblia ParalelaJohn 7:8 Chinese BibleJohn 7:8 French BibleJohn 7:8 German BibleBible Hub
John 7:7
Top of Page
Top of Page