Joshua 15:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיִּֽהְי֣וּ
way-yih-yū
And wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5892 [e]הֶעָרִ֗ים
he-‘ā-rîm,
the citiesArt | N-fp
7097 [e]מִקְצֵה֙
miq-ṣêh
at the limitsPrep-m | N-msc
4294 [e]לְמַטֵּ֣ה
lə-maṭ-ṭêh
of the tribePrep-l | N-msc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
towardPrep
1366 [e]גְּב֥וּל
gə-ḇūl
the borderN-msc
123 [e]אֱד֖וֹם
’ĕ-ḏō-wm
of EdomN-proper-ms
5045 [e]בַּנֶּ֑גְבָּה
ban-neḡ-bāh;
in the NegevPrep-b, Art | N-proper-fs | 3fs
6909 [e]קַבְצְאֵ֥ל
qaḇ-ṣə-’êl
KabzeelN-proper-fs
5740 [e]וְעֵ֖דֶר
wə-‘ê-ḏer
and EderConj-w | N-proper-fs
3017 [e]וְיָגֽוּר׃
wə-yā-ḡūr.
and JagurConj-w | N-proper-fs

Hebrew Texts
יהושע 15:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְי֣וּ הֶעָרִ֗ים מִקְצֵה֙ לְמַטֵּ֣ה בְנֵֽי־יְהוּדָ֔ה אֶל־גְּב֥וּל אֱדֹ֖ום בַּנֶּ֑גְבָּה קַבְצְאֵ֥ל וְעֵ֖דֶר וְיָגֽוּר׃

יהושע 15:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו הערים מקצה למטה בני־יהודה אל־גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃

יהושע 15:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהיו הערים מקצה למטה בני־יהודה אל־גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃

יהושע 15:21 Hebrew Bible
ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the cities at the extremity of the tribe of the sons of Judah toward the border of Edom in the south were Kabzeel and Eder and Jagur,

King James Bible
And the uttermost cities of the tribe of the children of Judah toward the coast of Edom southward were Kabzeel, and Eder, and Jagur,

Holman Christian Standard Bible
These were the outermost cities of the tribe of the descendants of Judah toward the border of Edom in the Negev: Kabzeel, Eder, Jagur,
Treasury of Scripture Knowledge

Kabzeel

Nehemiah 11:25 And for the villages, with their fields, some of the children of …

Eder

Genesis 35:21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar.

Links
Joshua 15:21Joshua 15:21 NIVJoshua 15:21 NLTJoshua 15:21 ESVJoshua 15:21 NASBJoshua 15:21 KJVJoshua 15:21 Bible AppsJoshua 15:21 Biblia ParalelaJoshua 15:21 Chinese BibleJoshua 15:21 French BibleJoshua 15:21 German BibleBible Hub
Joshua 15:20
Top of Page
Top of Page