Joshua 15:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1366 [e]וּגְב֥וּל
ū-ḡə-ḇūl
And the border [was]Conj-w | N-ms
6924 [e]קֵ֙דְמָה֙
qê-ḏə-māh
eastAdv | 3fs
3220 [e]יָ֣ם
yām
SeaN-msc
4417 [e]הַמֶּ֔לַח
ham-me-laḥ,
the SaltArt | N-ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
as far asPrep
7097 [e]קְצֵ֖ה
qə-ṣêh
the mouthN-msc
3383 [e]הַיַּרְדֵּ֑ן
hay-yar-dên;
of the JordanArt | N-proper-fs
1366 [e]וּגְב֞וּל
ū-ḡə-ḇūl
And the border [began]Conj-w | N-ms
6285 [e]לִפְאַ֤ת
lip̄-’aṯ
on the quarterPrep-l | N-fsc
6828 [e]צָפ֙וֹנָה֙
ṣā-p̄ō-w-nāh
northernN-fs | 3fs
3956 [e]מִלְּשׁ֣וֹן
mil-lə-šō-wn
at the bayPrep-m | N-csc
3220 [e]הַיָּ֔ם
hay-yām,
of the seaArt | N-ms
7097 [e]מִקְצֵ֖ה
miq-ṣêh
at the mouthPrep-m | N-msc
3383 [e]הַיַּרְדֵּֽן׃
hay-yar-dên.
of the JordanArt | N-proper-fs

Hebrew Texts
יהושע 15:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּגְב֥וּל קֵ֙דְמָה֙ יָ֣ם הַמֶּ֔לַח עַד־קְצֵ֖ה הַיַּרְדֵּ֑ן וּגְב֞וּל לִפְאַ֤ת צָפֹ֙ונָה֙ מִלְּשֹׁ֣ון הַיָּ֔ם מִקְצֵ֖ה הַיַּרְדֵּֽן׃

יהושע 15:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגבול קדמה ים המלח עד־קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃

יהושע 15:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וגבול קדמה ים המלח עד־קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃

יהושע 15:5 Hebrew Bible
וגבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The east border was the Salt Sea, as far as the mouth of the Jordan. And the border of the north side was from the bay of the sea at the mouth of the Jordan.

King James Bible
And the east border was the salt sea, even unto the end of Jordan. And their border in the north quarter was from the bay of the sea at the uttermost part of Jordan:

Holman Christian Standard Bible
Now the eastern border was along the Dead Sea to the mouth of the Jordan. The border on the north side was from the bay of the sea at the mouth of the Jordan.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 34:12 And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it …

Links
Joshua 15:5Joshua 15:5 NIVJoshua 15:5 NLTJoshua 15:5 ESVJoshua 15:5 NASBJoshua 15:5 KJVJoshua 15:5 Bible AppsJoshua 15:5 Biblia ParalelaJoshua 15:5 Chinese BibleJoshua 15:5 French BibleJoshua 15:5 German BibleBible Hub
Joshua 15:4
Top of Page
Top of Page