Joshua 18:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֠י
ButConj
369 [e]אֵֽין־
’ên-
have noAdv
2506 [e]חֵ֤לֶק
ḥê-leq
partN-ms
3881 [e]לַלְוִיִּם֙
lal-wî-yim
the LevitesPrep-l | N-proper-mp
7130 [e]בְּקִרְבְּכֶ֔ם
bə-qir-bə-ḵem,
among youPrep-b | N-msc | 2mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
3550 [e]כְהֻנַּ֥ת
ḵə-hun-naṯ
the priesthoodN-fsc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
5159 [e]נַחֲלָת֑וֹ
na-ḥă-lā-ṯōw;
[is] their inheritanceN-fsc | 3ms
1410 [e]וְגָ֡ד
wə-ḡāḏ
And GadConj-w | N-proper-ms
7205 [e]וּרְאוּבֵ֡ן
ū-rə-’ū-ḇên
and ReubenConj-w | N-proper-ms
2677 [e]וַחֲצִי֩
wa-ḥă-ṣî
and halfConj-w | N-msc
7626 [e]שֵׁ֨בֶט
šê-ḇeṭ
the tribeN-msc
4519 [e]הַֽמְנַשֶּׁ֜ה
ham-naš-šeh
of ManassehArt | N-proper-ms
3947 [e]לָקְח֣וּ
lā-qə-ḥū
have receivedV-Qal-Perf-3cp
5159 [e]נַחֲלָתָ֗ם
na-ḥă-lā-ṯām,
their inheritanceN-fsc | 3mp
5676 [e]מֵעֵ֤בֶר
mê-‘ê-ḇer
beyondPrep-m | N-msc
3383 [e]לַיַּרְדֵּן֙
lay-yar-dên
the JordanPrep-l, Art | N-proper-fs
4217 [e]מִזְרָ֔חָה
miz-rā-ḥāh,
on the eastN-ms | 3fs
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֣ן
nā-ṯan
gaveV-Qal-Perf-3ms
  לָהֶ֔ם
lā-hem,
themPrep | 3mp
4872 [e]מֹשֶׁ֖ה
mō-šeh
MosesN-proper-ms
5650 [e]עֶ֥בֶד
‘e-ḇeḏ
the servantN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
of YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
יהושע 18:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֠י אֵֽין־חֵ֤לֶק לַלְוִיִּם֙ בְּקִרְבְּכֶ֔ם כִּֽי־כְהֻנַּ֥ת יְהוָ֖ה נַחֲלָתֹ֑ו וְגָ֡ד וּרְאוּבֵ֡ן וַחֲצִי֩ שֵׁ֨בֶט הַֽמְנַשֶּׁ֜ה לָקְח֣וּ נַחֲלָתָ֗ם מֵעֵ֤בֶר לַיַּרְדֵּן֙ מִזְרָ֔חָה אֲשֶׁר֙ נָתַ֣ן לָהֶ֔ם מֹשֶׁ֖ה עֶ֥בֶד יְהוָֽה׃

יהושע 18:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אין־חלק ללוים בקרבכם כי־כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה׃

יהושע 18:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי אין־חלק ללוים בקרבכם כי־כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה׃

יהושע 18:7 Hebrew Bible
כי אין חלק ללוים בקרבכם כי כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For the Levites have no portion among you, because the priesthood of the LORD is their inheritance. Gad and Reuben and the half-tribe of Manasseh also have received their inheritance eastward beyond the Jordan, which Moses the servant of the LORD gave them."

King James Bible
But the Levites have no part among you; for the priesthood of the LORD is their inheritance: and Gad, and Reuben, and half the tribe of Manasseh, have received their inheritance beyond Jordan on the east, which Moses the servant of the LORD gave them.

Holman Christian Standard Bible
But the Levites among you do not get a portion, because their inheritance is the priesthood of the LORD. Gad, Reuben, and half the tribe of Manasseh have taken their inheritance beyond the Jordan to the east, which Moses the LORD's servant gave them."
Treasury of Scripture Knowledge

the Levites

Joshua 13:14,33 Only to the tribes of Levi he gave none inheritance; the sacrifices …

Numbers 18:20,23 And the LORD spoke to Aaron, You shall have no inheritance in their …

Deuteronomy 10:9 Why Levi has no part nor inheritance with his brothers; the LORD …

Deuteronomy 18:1,2 The priests the Levites, and all the tribe of Levi, shall have no …

and Gad

Joshua 13:8-31 With whom the Reubenites and the Gadites have received their inheritance, …

Numbers 32:29-41 And Moses said to them, If the children of Gad and the children of …

Deuteronomy 3:12-17 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which …

Deuteronomy 4:47,48 And they possessed his land, and the land of Og king of Bashan, two …

Links
Joshua 18:7Joshua 18:7 NIVJoshua 18:7 NLTJoshua 18:7 ESVJoshua 18:7 NASBJoshua 18:7 KJVJoshua 18:7 Bible AppsJoshua 18:7 Biblia ParalelaJoshua 18:7 Chinese BibleJoshua 18:7 French BibleJoshua 18:7 German BibleBible Hub
Joshua 18:6
Top of Page
Top of Page