Joshua 2:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַתֹּ֤אמֶר
wat-tō-mer
And she saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
  לָהֶם֙
lā-hem
to themPrep | 3mp
2022 [e]הָהָ֣רָה
hā-hā-rāh
to the mountainArt | N-ms | 3fs
1980 [e]לֵּ֔כוּ
lê-ḵū,
GetV-Qal-Imp-mp
6435 [e]פֶּֽן־
pen-
lestConj
6293 [e]יִפְגְּע֥וּ
yip̄-gə-‘ū
meetV-Qal-Imperf-3mp
  בָכֶ֖ם
ḇā-ḵem
youPrep | 2mp
7291 [e]הָרֹדְפִ֑ים
hā-rō-ḏə-p̄îm;
the pursuersArt | V-Qal-Prtcpl-mp
2247 [e]וְנַחְבֵּתֶ֨ם
wə-naḥ-bê-ṯem
and HideConj-w | V-Nifal-ConjPerf-2mp
8033 [e]שָׁ֜מָּה
šām-māh
thereAdv | 3fs
7969 [e]שְׁלֹ֣שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
3117 [e]יָמִ֗ים
yā-mîm,
daysN-mp
5704 [e]עַ֚ד
‘aḏ
untilPrep
7725 [e]שׁ֣וֹב
šō-wḇ
have returnedV-Qal-Inf
7291 [e]הָרֹֽדְפִ֔ים
hā-rō-ḏə-p̄îm,
The pursuersArt | V-Qal-Prtcpl-mp
310 [e]וְאַחַ֖ר
wə-’a-ḥar
and afterwardConj-w | Adv
1980 [e]תֵּלְכ֥וּ
tê-lə-ḵū
you may goV-Qal-Imperf-2mp
1870 [e]לְדַרְכְּכֶֽם׃
lə-ḏar-kə-ḵem.
your wayPrep-l | N-csc | 2mp

Hebrew Texts
יהושע 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ הָהָ֣רָה לֵּ֔כוּ פֶּֽן־יִפְגְּע֥וּ בָכֶ֖ם הָרֹדְפִ֑ים וְנַחְבֵּתֶ֨ם שָׁ֜מָּה שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים עַ֚ד שֹׁ֣וב הָרֹֽדְפִ֔ים וְאַחַ֖ר תֵּלְכ֥וּ לְדַרְכְּכֶֽם׃

יהושע 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר להם ההרה לכו פן־יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם׃

יהושע 2:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותאמר להם ההרה לכו פן־יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם׃

יהושע 2:16 Hebrew Bible
ותאמר להם ההרה לכו פן יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
She said to them, "Go to the hill country, so that the pursuers will not happen upon you, and hide yourselves there for three days until the pursuers return. Then afterward you may go on your way."

King James Bible
And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers meet you; and hide yourselves there three days, until the pursuers be returned: and afterward may ye go your way.

Holman Christian Standard Bible
Go to the hill country so that the men pursuing you won't find you," she said to them. "Hide yourselves there for three days until they return; afterward, go on your way."
Treasury of Scripture Knowledge

Get you

Joshua 2:22 And they went, and came to the mountain, and stayed there three days, …

1 Samuel 23:14,29 And David stayed in the wilderness in strong holds, and remained …

Psalm 11:1 In the LORD put I my trust: how say you to my soul, Flee as a bird …

Links
Joshua 2:16Joshua 2:16 NIVJoshua 2:16 NLTJoshua 2:16 ESVJoshua 2:16 NASBJoshua 2:16 KJVJoshua 2:16 Bible AppsJoshua 2:16 Biblia ParalelaJoshua 2:16 Chinese BibleJoshua 2:16 French BibleJoshua 2:16 German BibleBible Hub
Joshua 2:15
Top of Page
Top of Page