Joshua 9:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]וְלֹ֤א
wə-lō
But notConj-w | Adv-NegPrt
5221 [e]הִכּוּם֙
hik-kūm
did attack themV-Hifil-Perf-3cp | 3mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
7650 [e]נִשְׁבְּע֤וּ
niš-bə-‘ū
had swornV-Nifal-Perf-3cp
  לָהֶם֙
lā-hem
to themPrep | 3mp
5387 [e]נְשִׂיאֵ֣י
nə-śî-’ê
the rulersN-mpc
5712 [e]הָֽעֵדָ֔ה
hā-‘ê-ḏāh,
of the congregationArt | N-fs
3068 [e]בַּֽיהוָ֖ה
Yah-weh
by YahwehPrep-b | N-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵ֣י
’ĕ-lō-hê
GodN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
3885 [e]וַיִּלֹּ֥נוּ
way-yil-lō-nū
And complainedConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3mp
3605 [e]כָל־
ḵāl
allN-msc
5712 [e]הָעֵדָ֖ה
hā-‘ê-ḏāh
the congregationArt | N-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
againstPrep
5387 [e]הַנְּשִׂיאִֽים׃
han-nə-śî-’îm.
the rulersArt | N-mp

Hebrew Texts
יהושע 9:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹ֤א הִכּוּם֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל כִּֽי־נִשְׁבְּע֤וּ לָהֶם֙ נְשִׂיאֵ֣י הָֽעֵדָ֔ה בַּֽיהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּלֹּ֥נוּ כָל־הָעֵדָ֖ה עַל־הַנְּשִׂיאִֽים׃

יהושע 9:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא הכום בני ישראל כי־נשבעו להם נשיאי העדה ביהוה אלהי ישראל וילנו כל־העדה על־הנשיאים׃

יהושע 9:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולא הכום בני ישראל כי־נשבעו להם נשיאי העדה ביהוה אלהי ישראל וילנו כל־העדה על־הנשיאים׃

יהושע 9:18 Hebrew Bible
ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה ביהוה אלהי ישראל וילנו כל העדה על הנשיאים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Israel did not strike them because the leaders of the congregation had sworn to them by the LORD the God of Israel. And the whole congregation grumbled against the leaders.

King James Bible
And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the LORD God of Israel. And all the congregation murmured against the princes.

Holman Christian Standard Bible
But the Israelites did not attack them, because the leaders of the community had sworn an oath to them by the LORD, the God of Israel. Then the whole community grumbled against the leaders.
Treasury of Scripture Knowledge

had sworn

2 Samuel 21:7 But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan the son of …

Psalm 15:4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honors them that …

Ecclesiastes 5:2,6 Be not rash with your mouth, and let not your heart be hasty to utter …

Ecclesiastes 9:2 All things come alike to all: there is one event to the righteous, …

Links
Joshua 9:18Joshua 9:18 NIVJoshua 9:18 NLTJoshua 9:18 ESVJoshua 9:18 NASBJoshua 9:18 KJVJoshua 9:18 Bible AppsJoshua 9:18 Biblia ParalelaJoshua 9:18 Chinese BibleJoshua 9:18 French BibleJoshua 9:18 German BibleBible Hub
Joshua 9:17
Top of Page
Top of Page