Leviticus 13:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7200 [e]וְרָאָ֙הוּ֙
wə-rā-’ā-hū
then shall examine himConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms | 3ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
2009 [e]וְהִנֵּ֛ה
wə-hin-nêh
and indeed [if]Conj-w | Interjection
6581 [e]פָּשָׂ֥ה
pā-śāh
has spreadV-Qal-Perf-3ms
5424 [e]הַנֶּ֖תֶק
han-ne-ṯeq
the scaleArt | N-ms
5785 [e]בָּע֑וֹר
bā-‘ō-wr;
over the skinPrep-b, Art | N-ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
1239 [e]יְבַקֵּ֧ר
yə-ḇaq-qêr
need seekV-Piel-Imperf-3ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֛ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
8181 [e]לַשֵּׂעָ֥ר
laś-śê-‘ār
for hairPrep-l, Art | N-ms
6669 [e]הַצָּהֹ֖ב
haṣ-ṣā-hōḇ
yellowArt | Adj-ms
2931 [e]טָמֵ֥א
ṭā-mê
[is] uncleanAdj-ms
1931 [e]הֽוּא׃
hū.
HePro-3ms

Hebrew Texts
ויקרא 13:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָאָ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה פָּשָׂ֥ה הַנֶּ֖תֶק בָּעֹ֑ור לֹֽא־יְבַקֵּ֧ר הַכֹּהֵ֛ן לַשֵּׂעָ֥ר הַצָּהֹ֖ב טָמֵ֥א הֽוּא׃

ויקרא 13:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא־יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא׃

ויקרא 13:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא־יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא׃

ויקרא 13:36 Hebrew Bible
וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then the priest shall look at him, and if the scale has spread in the skin, the priest need not seek for the yellowish hair; he is unclean.

King James Bible
Then the priest shall look on him: and, behold, if the scall be spread in the skin, the priest shall not seek for yellow hair; he is unclean.

Holman Christian Standard Bible
the priest is to examine the person. If the scaly outbreak has spread on the skin, the priest does not need to look for yellow hair; the person is unclean.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Leviticus 13:36Leviticus 13:36 NIVLeviticus 13:36 NLTLeviticus 13:36 ESVLeviticus 13:36 NASBLeviticus 13:36 KJVLeviticus 13:36 Bible AppsLeviticus 13:36 Biblia ParalelaLeviticus 13:36 Chinese BibleLeviticus 13:36 French BibleLeviticus 13:36 German BibleBible Hub
Leviticus 13:35
Top of Page
Top of Page