Leviticus 14:47
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7901 [e]וְהַשֹּׁכֵ֣ב
wə-haš-šō-ḵêḇ
And he who lies downConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
1004 [e]בַּבַּ֔יִת
bab-ba-yiṯ,
in the housePrep-b, Art | N-ms
3526 [e]יְכַבֵּ֖ס
yə-ḵab-bês
shall washV-Piel-Imperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
899 [e]בְּגָדָ֑יו
bə-ḡā-ḏāw;
his clothesN-mpc | 3ms
398 [e]וְהָאֹכֵ֣ל
wə-hā-’ō-ḵêl
and he who eatsConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
1004 [e]בַּבַּ֔יִת
bab-ba-yiṯ,
in the housePrep-b, Art | N-ms
3526 [e]יְכַבֵּ֖ס
yə-ḵab-bês
shall washV-Piel-Imperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
899 [e]בְּגָדָֽיו׃
bə-ḡā-ḏāw.
his clothesN-mpc | 3ms

Hebrew Texts
ויקרא 14:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשֹּׁכֵ֣ב בַּבַּ֔יִת יְכַבֵּ֖ס אֶת־בְּגָדָ֑יו וְהָאֹכֵ֣ל בַּבַּ֔יִת יְכַבֵּ֖ס אֶת־בְּגָדָֽיו׃

ויקרא 14:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשכב בבית יכבס את־בגדיו והאכל בבית יכבס את־בגדיו׃

ויקרא 14:47 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והשכב בבית יכבס את־בגדיו והאכל בבית יכבס את־בגדיו׃

ויקרא 14:47 Hebrew Bible
והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Likewise, whoever lies down in the house shall wash his clothes, and whoever eats in the house shall wash his clothes.

King James Bible
And he that lieth in the house shall wash his clothes; and he that eateth in the house shall wash his clothes.

Holman Christian Standard Bible
Whoever lies down in the house is to wash his clothes, and whoever eats in it is to wash his clothes."
Treasury of Scripture Knowledge

wash his clothes

Leviticus 14:8,9 And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off …

Links
Leviticus 14:47Leviticus 14:47 NIVLeviticus 14:47 NLTLeviticus 14:47 ESVLeviticus 14:47 NASBLeviticus 14:47 KJVLeviticus 14:47 Bible AppsLeviticus 14:47 Biblia ParalelaLeviticus 14:47 Chinese BibleLeviticus 14:47 French BibleLeviticus 14:47 German BibleBible Hub
Leviticus 14:46
Top of Page
Top of Page