Leviticus 15:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
And WhoeverConj-w | N-msc
5060 [e]הַנֹּגֵ֗עַ
han-nō-ḡê-a‘,
touchesArt | V-Qal-Prtcpl-ms
3605 [e]בְּכֹל֙
bə-ḵōl
anythingPrep-b | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
1961 [e]יִהְיֶ֣ה
yih-yeh
wasV-Qal-Imperf-3ms
8478 [e]תַחְתָּ֔יו
ṯaḥ-tāw,
under himPrep | 3ms
2930 [e]יִטְמָ֖א
yiṭ-mā
shall be uncleanV-Qal-Imperf-3ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6153 [e]הָעָ֑רֶב
hā-‘ā-reḇ;
eveningArt | N-ms
5375 [e]וְהַנּוֹשֵׂ֣א
wə-han-nō-w-śê
and He who carriesConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
853 [e]אוֹתָ֔ם
’ō-w-ṯām,
[any of] those thingsDirObjM | 3mp
3526 [e]יְכַבֵּ֧ס
yə-ḵab-bês
shall washV-Piel-Imperf-3ms
899 [e]בְּגָדָ֛יו
bə-ḡā-ḏāw
his clothesN-mpc | 3ms
7364 [e]וְרָחַ֥ץ
wə-rā-ḥaṣ
and batheConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
4325 [e]בַּמַּ֖יִם
bam-ma-yim
in waterPrep-b, Art | N-mp
2930 [e]וְטָמֵ֥א
wə-ṭā-mê
and be uncleanConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6153 [e]הָעָֽרֶב׃
hā-‘ā-reḇ.
eveningArt | N-ms

Hebrew Texts
ויקרא 15:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־הַנֹּגֵ֗עַ בְּכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר יִהְיֶ֣ה תַחְתָּ֔יו יִטְמָ֖א עַד־הָעָ֑רֶב וְהַנֹּושֵׂ֣א אֹותָ֔ם יְכַבֵּ֧ס בְּגָדָ֛יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֖יִם וְטָמֵ֥א עַד־הָעָֽרֶב׃

ויקרא 15:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד־הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב׃

ויקרא 15:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכל־הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד־הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב׃

ויקרא 15:10 Hebrew Bible
וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Whoever then touches any of the things which were under him shall be unclean until evening, and he who carries them shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening.

King James Bible
And whosoever toucheth any thing that was under him shall be unclean until the even: and he that beareth any of those things shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

Holman Christian Standard Bible
Whoever touches anything that was under him will be unclean until evening, and whoever carries such things is to wash his clothes and bathe with water, and he will remain unclean until evening.
Treasury of Scripture Knowledge

Leviticus 15:5,8 And whoever touches his bed shall wash his clothes, and bathe himself …

Psalm 26:6 I will wash my hands in innocence: so will I compass your altar, O LORD:

James 4:8 Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, …

Links
Leviticus 15:10Leviticus 15:10 NIVLeviticus 15:10 NLTLeviticus 15:10 ESVLeviticus 15:10 NASBLeviticus 15:10 KJVLeviticus 15:10 Bible AppsLeviticus 15:10 Biblia ParalelaLeviticus 15:10 Chinese BibleLeviticus 15:10 French BibleLeviticus 15:10 German BibleBible Hub
Leviticus 15:9
Top of Page
Top of Page