Luke 24:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3361 [e]μὴ
notAdv
2147 [e]εὑροῦσαι
heurousai
having foundV-APA-NFP
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4983 [e]σῶμα
sōma
bodyN-ANS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of Him,PPro-GM3S
2064 [e]ἦλθον
ēlthon
they cameV-AIA-3P
3004 [e]λέγουσαι
legousai
declaringV-PPA-NFP
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3701 [e]ὀπτασίαν
optasian
a visionN-AFS
32 [e]ἀγγέλων
angelōn
of angelsN-GMP
3708 [e]ἑωρακέναι,
heōrakenai
to have seen,V-RNA
3739 [e]οἳ
hoi
whoRelPro-NMP
3004 [e]λέγουσιν
legousin
sayV-PIA-3P
846 [e]αὐτὸν
auton
HePPro-AM3S
2198 [e]ζῆν.
zēn
is alive.V-PNA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Nestle 1904
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν / ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν

Luke 24:23 Hebrew Bible
ולא מצאו את גויתו ותבאנה ותאמרנה כי ראו גם מראה מלאכים האמרים כי הוא חי׃

Luke 24:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܦܓܪܗ ܐܬܝ ܐܡܪܢ ܠܢ ܕܡܠܐܟܐ ܚܙܝܢ ܬܡܢ ܘܐܡܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܚܝ ܗܘ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and did not find His body, they came, saying that they had also seen a vision of angels who said that He was alive.

King James Bible
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

Holman Christian Standard Bible
and when they didn't find His body, they came and reported that they had seen a vision of angels who said He was alive.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Luke 24:23Luke 24:23 NIVLuke 24:23 NLTLuke 24:23 ESVLuke 24:23 NASBLuke 24:23 KJVLuke 24:23 Bible AppsLuke 24:23 Biblia ParalelaLuke 24:23 Chinese BibleLuke 24:23 French BibleLuke 24:23 German BibleBible Hub
Luke 24:22
Top of Page
Top of Page